{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
elbise, etek, mayo, tişört, gömlek
Türkçe
Kişisel Verilerin Korunması Sadakat Kart Üyelik Sözleşmesi SSS Whatsapp KVKK
Kişisel Verilerin Korunması

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz Koton tarafından aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel

veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

*Koton tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunumu için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle siparişlerinize yönelik iletişimleri sağlamak (bazı iletişimler bizlere ilettiğiniz özel talepler sebebiyle de yapılabilecektir. Örn. Satın almak istediğiniz ürünün stoklarımızda bulunmaması ve akabinde sizin ilgili ürün için stok güncellemesinden haberdar olmak istemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesi,)

*Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Koton ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız üzerinden tarafınıza sunulması ve satış sözleşmesinin kurulması veya ifası

*Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması

*Ürün iade veya değişim süreçlerine ilişkin taleplerinizi yerine getirmek, bu kapsamda tarafınızla gerekli iletişimleri sağlamak 

*Üyelik oluşturmanız halinde Koton web sitesi üyeliğinizin oluşturulması, geçmiş sipariş detaylarınızın tarafınıza sunulması, sipariş sürecinizi kolaylaştırmak için

profil ve adres bilgilerinizin kaydedilmesi  

*Koton Sadakat Programı’ndan faydalanmak istemeniz halinde üyeliğinizin oluşturulması, puan ve

benzeri menfaatlerden yararlanılmasının sağlanması ve Sadakat Programı’na yönelik bilgilendirme iletişimlerinin yürütülmesi

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim Bilgisi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması

*Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi

*Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

*Müşteri iletişim bilgilerinin gerekli olduğu hallerde güncellenmesi

*Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması

*İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi  

*Finansal işlemlerin takibi ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

*Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

*Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

*Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

*Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası (Örn. Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması)

*Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

*İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.

Koton Web Sitesi Üyeliği ve/veya Sadakat Programına Katılan Müşteriler

Tercih eden Koton müşterileri Koton sadakat programına kaydolarak ve/veya Koton web sitesi üyeliği ile katılmış oldukları sadakat programı kapsamında kendilerine özel kampanya ve fırsatlardan faydalanabilir, pazarlama iletişimleri almayı tercih edebilir ve Koton tarafından sunulan puan kazanma/harcama, hediye çeki kazanma, indirim gibi avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir. Koton üyelik sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.koton.com/sadakat-kart-uyelik-sozlesmesi/

Sadakat programına katılım kapsamında Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden müşteriler ve web sitesi üyeliği kapsamında sadakat programına ilişkin koşulları kabul eden müşterilere ait kişisel veriler, aşağıda yer verilen amaçlar ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

*Sadakat programına katılımınızın tamamlanması, program dahilinde puan kazanımları, hatırlatmalar ve benzeri iletişimlerin yapılması, program üyelik sözleşmesinde

taahhüt edilen hususların yerine getirilmesi, program kapsamında hak kazanılan puan, indirim ve diğer menfaatleri kullanabilmeniz ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması ile sizlere gösterilmesi ve müşteri bazında kazanılan/harcanan standart ve kampanya bazlı puan bakiyelerinin takip edilmesi. 

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması   

*Fiziksel mağaza, web sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi gibi satış ve işlem kanallarında yapacağınız işlemlerin takip edilerek müşteri bazlı tekilleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması

*Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini anlamak, bu kapsamda analizler, istatistiksel çalışmalar, anketler ve araştırmalar yapmak adına veri elde etmek; kampanya, satış kanalları, ürün ve hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçümlenmesi

*Ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek amacıyla iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Pazarlama

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması (Sadakat programına katılırken vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Ancak açık rızanızı geri

almanız halinde, sadakat programı kapsamında tarafınıza sağlanan puan kazanma, hediyelere hak kazanımı, indirimler gibi program kapsamında sağlanan faydalardan yararlanmanız mümkün olmayacaktır)

*Size özel kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması; ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncellemeler, size özel teklifler, etkinliklere davetler, anketler hakkında iletişimlerin yapılması

*Alışveriş alışkanlıklarınızın anlaşılması, müşteri profilinizin ve

segmentinizin belirlenmesi/oluşturulması, Şirketimizle olan temaslarınızın değerlendirilerek ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi (Örn. alışveriş tarihlerinizin, alışverişlerinizi hangi mağazadan yaptığınızın, tercih ettiğiniz ürün kategorisinin incelenmesi sonunda size özel kampanyalar oluşturulması ve ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürünlere ilişkin pazarlama gönderimleri yapılması)

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler

dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: İş Ortakları (Şirket’in ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak kampanya gibi ticari ilişkiler bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Şirketimizden talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Şirketimizle akdedilmiş olan sözleşme ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla,

söz konusu sözleşme ya da müşteri talebi için veri paylaşımının zorunlu olması ya da bu doğrultuda açık rızanızın bulunması.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Tedarikçiler (Hizmetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri, araştırma firmaları, reklam ajansları, danışmanlık aldığımız taraflar, veri tabanı altyapısı hizmetleri sunan tedarikçiler, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Hizmet alınan tarafların Şirketimiz faaliyetlerine destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar (İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması.

*Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Koton tarafından elektronik ortamda çağrı merkezimiz, WhatsApp, www.koton.com web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve e-postalar vasıtasıyla, fiziki ortamda ise mağazalarımızı ziyaretiniz, mağazalarımızdaki tabletler, basılı matbu formlar vasıtasıyla ve ortak faaliyetler yürüttüğümüz iş ortaklarımız aracılığı ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

İlgili Kişilerin Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,    

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

*Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi tıklayınız alandan adresinden ulaşabileceğiniz veri Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sadakat Kart Üyelik Sözleşmesi

KOTON SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.    SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI


1.1. İşbu Koton Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton”) tarafından yürütülen Koton Sadakat Programı’na (“Program”) katılım sağlayan üyeler (“Üye”) ile Koton arasında, Üye’nin Program kapsamındaki menfaatlerden yararlanmasına

yönelik koşulların belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.


1.2. Üye ve Koton birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.


2.    SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI VE AMACI


2.1. Koton Sadakat Programı, Üye’nin Koton’un belirleyeceği Koton fiziki mağazalarında, www.koton.com internet sitesi ve Koton mobil uygulaması üzerinden yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanları işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir Sadakat Programı’dır. İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Program’dan faydalanmayı talep etmesi çerçevesinde Program’ın koşul ve şartları hakkında bilgilendirilmesi ve üyelik kabulünün alınmasıdır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğü itibariyle Program’a üyelik ilk aşamada Koton’un belirlediği fiziki mağazalarda sağlanacak olup, üyelik alınabilecek diğer kanallar açıldığında bu kanallar için belirtilen koşul ve şartlar uygulanacaktır. Bu minvalde güncel duyurular Koton tarafından duyurulacaktır.

2.3. Koton, işbu Sözleşme çerçevesindeki Program koşul ve şartlarını her zaman değiştirebilme yetkisini haizdir. Program koşul ve şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler çerçevesinde işbu Sözleşme güncellenerek Üye’ye sunulacaktır.

 

3.    TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. Sözleşme, Program’a kayıt esnasında Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ve Üye’nin

onayının Koton tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.


3.2. Koton Sadakat Programı’na üyelik ücretsizdir. Üyeliklerin tanımlanması elektronik ortamda QR kodları vasıtasıyla veya Üye’nin ziyaret etmesi ile www.koton.com internet sitesinden doldurulan üyelik formu, Koton Mobil Uygulaması vasıtasıyla veya fiziki ortamda Koton mağazalarından gerçekleştirilebilmektedir.

3.3. Koton, sadakat programı ile Üye’ye, satın aldığı ürün ve hizmetler ve sair işlemleri doğrultusunda, ilgili koşulları sağlayan ve/veya tüm Üyeler’e puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. Koton, işbu sadakat programı kapsamında Üye’nin kazandığı puanların hesaplanması, kazandığı puanlara dair kendisine bilgi verilmesi, kullanım süresi dolacak puanların hatırlatılması gibi kişiye menfaatlerin sağlanması için gerekli süreçleri yürütür ve programı işletir.

3.4. Üye, puan bakiyelerini Koton mağazalarından, koton uygulamasından veya koton müşteri

hizmetleri çağrı merkezi kanallarından sorgulayabilir.

3.5. Üye, Program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla kazandığı puanları puan kazanımının gerçekleştiği sene içerisinde kullanabilecektir.  Bu süre içerisinde kullanılmayan puanlar, puan kazanımı olan sene sonunda silinecektir. Üye, Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması halinde halihazırda kazanmış olduğu puanları kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

3.6. Üye’nin puanları, fiziksel mağazada yaptığı alışverişlerde alışveriş tarihinden

itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden online ödemeli yaptığı alışverişlerde ilgili siparişe ait fatura kesimi gerçekleştikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden kapıda ödemeli yaptığı alışverişlerde sipariş teslim edildikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde puan yüklenecektir. Poşet, kargo ücreti ve kapıda ödeme hizmet bedeli tutarlarına puan kazandırılmamaktadır. Bu kapsamda kazanılan puanlar ise yalnızca tek seferde kullanılabilecek, parça parça kullanılamayacaktır.

Kazanılan puanlar ise yalnızca Üye’nin Program üyeliğinin mevcut/aktif olması durumunda kullanılabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Üye’nin Program üyeliğinin sona ermesi ve/veya Üye’nin Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması durumunda Üye’nin kazandığı puanlar silinecek ve Üye’nin kazandığı puanların ve/veya Program kapsamında sağlanan menfaatlerin kazanılmış hak

olduğunu ileri sürülemeyecektir.

3.7. Üye’nin, fiziksel mağazada puan kullanmak istemesi halinde telefon numarasına gelen doğrulama kodunu ilgili mağaza personeline bildirmesi gerekecektir; internet sitesinden puan kullanmak istemesi halinde ise www.koton.com internet sitesinde daha önce oluşturduğu üyeliğe istinaden Üye girişi yapması gerekecektir. Üye’nin www.koton.com internet sitesi üzerinden puan kullanabilmesi için; halihazırda www.koton.com internet sitesinde üyeliğinin bulunması, ilgili alışverişi üye girişini gerçekleştirdikten sonra tamamlaması ve Program üyeliğinin mevcut/aktif olması (Üye’nin Program üyeliğinin sona ermemiş olması

ve/veya Üye’nin Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunmamış olması)  gerekmektedir.

3.8. Program münhasıran Koton’un yönetimi doğrultusunda Üye’ye sunulmaktadır. Bu kapsamda, Koton;

Program koşullarını, Program’ın sunulduğu kanalları ve puanların kullanımına yönelik şartları her zaman değiştirebilir. Koton’un bu hakkı saklı kalmak şartıyla; sadakat kart üyesi olarak gerçekleştirilen alışverişlerde Üye’ye belirli bir süre/dönem için kullanılabilecek şekilde veya belirli bir tutar üzerinde alışveriş yapılması halinde kullanılabilmek üzere puan kazandırabilecektir.  Üye’nin kazandığı puanları kullanabilmesi ve puanlardan faydalanabilmesi münhasıran Koton tarafından belirlenen koşulları sağlamasına bağlı olacaktır. Program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla, Üye her halükârda sadakat kart ile gerçekleştirdiği tüm alışverişlerden farklı koşullara tabi olarak kullanılabilecek şekilde puan kazanacaktır.

3.9. Üye’nin sadakat kart kapsamında biriken puanlarını kullanarak yaptığı alışverişin iadesi/iptali söz konusu olduğunda kullanılan puanlar Üye’ye iade edilmeyecektir.

3.10. Üye’nin yaptığı alışverişe istinaden hak kazandığı puanlar; siparişin iade edilmesi durumunda, iadeden önce alışverişe istinaden kazanılan puanların kullanılmamış olması halinde, Program üyeliğinin

sona ermesi durumunda, Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunulması halinde silinecektir ve kullanılamayacaktır. Üye, iade öncesinde iade ettiği üründen kazandığı puanları kullanmış ise, iade öncesinde ilgili alışveriş kapsamında kullandığı puan, puan bakiyesine eksi olarak yansıyacaktır.

3.11. Üye, Program kapsamında kendisine sunulacak faydaları üçüncü kişilere kullandıramaz, üçüncü kişilerin faydalanmasını sağlayamaz veya buna aracılık edemez, kendi ticari faaliyetleri kapsamında kullanamaz.

3.12. Program’ın kötüye kullanıldığının veya bu hükümlerin ihlal edildiği Koton tarafından tespit edilirse veya bu konuda bir şüphe söz konusu olursa Üye’nin sadakat programı üyeliği askıya alınabilir veya

kapatılabilir. Bu hallerde Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmadığı gibi sadakat programı kapsamındaki menfaatlerin kazanılmış hak olduğunu ileri süremez.

3.13. Üye, Koton Çağrı Merkezi aracılığıyla her zaman işbu Sözleşme’yi feshetme ve Program üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3.14.  Koton Club üyeliği yapacak kişilerin 16 yaş ve üzerinde olması gereklidir.


4.     SÖZLEŞME’NİN FESHİ


4.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Sözleşmesi'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin

her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde, Üye’nin Program kapsamında kazandığı puanlar/menfaatler hariç olmak üzere, Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.2. Koton, Üye’nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.5.     SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


5.1. Koton, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi, her türlü hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Üye’ye bildirim yapmak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.


5.2. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Üye’ye bildirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.6.     MUHTELİF HÜKÜMLER


6.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Koton’un resmi defter ve ticari kayıtları ile e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

6.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların

Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den

kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.3. Bildirim; Koton, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle üyeliğine ilişkin iletişim kuracaktır.

Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.4. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha

sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


6 (altı) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Sıkça Sorulan Sorular
Koton Club
Üyelik
Sipariş
Kargo ve Teslimat Süreçleri
Ödeme Yöntemleri
Online Alışveriş Yardımı
İade ve Değişim
Kapıda Ödeme
Hızlı Teslimat
Mağazadan Al
POPÜLER SORULAR

Koton Club, Koton’un müşterilerine sunduğu bir sadakat programıdır. Koton Club, mağazadan, Koton.com’dan ve Koton uygulamasından yapılan tüm alışverişlerinizden puan kazandırır. Koton Club üyesi olduğunuzda, Koton’un tanıtımlarından, kampanyalarından ve kişiye özel tekliflerinden haberdar olur; puan kazanma/harcama, hediye çeki kazanma, indirim ve benzeri ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca ilk alışverişinize özel Hoş geldin puanı, doğum günü sürprizleri, stil danışmanlığı ve fişsiz değişim iade ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Koton Club ile kazanılan puanlar, alışveriş ödemelerinde nakit yerine geçer; yeterli puan bakiyeniz bulunuyorsa ürün alışveriş bedelini puanla ödeyebilir veya nakit ve banka kartı yanında kısmi ödeme amacıyla da kullanılabilirsiniz. Koton Club üyeliği ücretsizdir ve minimum harcama tutarı gibi ön koşullar gerektirmemektedir.

Koton Club üyesi olduğunuzda, sadece üyelere özel sunulan ayrıcalıklardan ve avantajlardan faydalanabilirsin.


· Tüm alışverişlerinden %4 puan kazan!


· İlk 1000 TL ve üzeri alışverişinde 100 TL hoş geldin puanı kazan!


· Tüm mağaza ve online alışverişlerinden puan kazan, dilediğin gibi harca!


· Doğum günü sürprizleri!


· Stil danışmanlığı!


· Fişsiz iade ve değişim fırsatı!


· Sana özel indirimler ve kampanyalar!

Koton Club üyesi değilseniz ve Koton ayrıcalıklarından faydalanmak ve puan kazanmak istiyorsanız hemen üye olabilirsiniz. Üye olmak için mağazada kasadan, web sitesinden veya mobil uygulamadan üyelik kayıt süreçlerini tamamlamanız ve cep telefonu doğrulaması yapmanız yeterli olacaktır. Üyelik kaydı ücretsizdir. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Koton Club üyesi olmanız için, iletişim izinlerine ve kişisel verilerin korunmasına yönelik daha önce vermiş olduğunuz izinlere ek olarak Sadakat Programına özel üyelik sözleşmesine de onay vermeniz gerekmektedir. Bu onayı mağazadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden verebilirsiniz.

Koton Club üyesi olmanız için, iletişim izinlerine ve kişisel verilerin korunmasına yönelik daha önce vermiş olduğunuz izinlere ek olarak Sadakat Programına özel üyelik sözleşmesine de onay vermeniz gerekmektedir. Bu onayı mağazadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden verebilirsiniz.

Koton Club üyesi olup olmadığınızı mağazadan, çağrı merkezimizden ve üyelik hesabınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız ya da mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz yeterli olacaktır. Telefonunuza gelen kodu görevliye ileterek Koton Club üyesi olabilirsiniz. Koton Club üyesi olduğunuzda ilk alışverişinizde 1000TL üzeri alışveriş yapmanız durumunda, %4 puana ek olarak 100TL değerinde “hoş geldin puanı” kazanıyor olacaksınız. Sonraki tüm ürün alışverişlerinizden %4 puan kazanmaya başlayacaksınız. Hoş geldin puanınızı, 30 gün içinde, 500TL üzeri alışverişlerinizde tek seferde kullanabilirsiniz. 

Koton Club üyesi olduğunuzda ilk alışverişinizde 1000TL üzeri alışveriş yapmanız durumunda, %4 puana ek olarak 100TL değerinde “hoş geldin puanı” kazanıyor olacaksınız. Sonraki tüm ürün alışverişlerinizden %4 puan kazanmaya başlayacaksınız. Hoş geldin puanınızı, 30 gün içinde, 500TL üzeri alışverişlerinizde tek seferde kullanabilirsiniz. 

%4 puan kazanımı ürün kategorisinden bağımsız, tüm ürünler için geçerlidir. Kişiye özel kampanyalarda farklı ürün kategorilerine özel ayrıcalıklı puan kazanımı teklifleri sunulabilecektir. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Puan kazanımı fatura ürün tutarı üzerinden sağlanmaktadır; sezon indirimleri veya dönemsel indirimler olsa bile puan kazanıyor olacaksınız. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Tüm Koton mağazalarından, koton.com ve Koton mobil uygulaması ile yaptığınız tüm ürün alışverişlerden puan kazanıp, biriken puanlarınızı harcayabilirsiniz. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Üye’nin puanları, fiziksel mağazada yaptığı alışverişlerde alışveriş tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden online ödemeli yaptığı alışverişlerde ilgili siparişe ait fatura kesimi gerçekleştikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden kapıda ödemeli yaptığı alışverişlerde sipariş teslim edildikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde puan yüklenecektir.

Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimizi (0850 208 71 71) arayarak üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Üyelik bilgilerinizi değiştirebilmek için Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimizi (0850 208 71 71) arayabilirsiniz.

Koton Club üyeliğinizin sonlanacağı bir tarih yoktur; yenilenmesine gerek olmaksızın ücretsiz olarak devam eder. Koton Club ile kazandığınız puanların ise kazanıldığı yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bir sonraki yılın başlangıcında, harcanmamış Koton Club puanlarınız silinecektir. Puan kampanyalarının koşulları uyarınca farklı kazanım yüzdeleri, özel ayrıcalıklar veya puan kullanım koşulları farklılık gösterebilecektir; kampanyaların iletişimde bu koşullar tüketicilerimize bildirilecek ve koşullar uyarınca kampanya geçerlilik süreleri sonunda puanlar iptal edilebilecektir.

Koton Club kampanyaları, size özel farklı ayrıcalıklar sunacak şekilde tanımlı emailinize, cep telefonunuza sms olarak veya mobil uygulama üzerinden bildirim olarak gönderilebilecektir. Öte yandan, Koton.com ve Koton mobil uygulamasından da size özel kampanya bilgilerine profil sayfanızdan erişebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz harcamalarda topladığınız puanları, tüm Koton mağazalarından cep telefonu bilginizi söyleyerek kasa görevlilerimizden öğrenebilir, Koton web sayfasından veya mobil uygulamasını telefonunuza indirerek biriken puanlarınızı anlık olarak da takip edebilirsiniz.Yapmış olduğunuz harcamalarda topladığınız puanları, tüm Koton mağazalarından cep telefonu bilginizi söyleyerek kasa görevlilerimizden öğrenebilir, Koton web sayfasından veya mobil uygulamasını telefonunuza indirerek biriken puanlarınızı anlık olarak da takip edebilirsiniz.

Koton Club programında biriken puanları Koton mağazalarındaki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Telefon numaranızı söylemeniz yeterlidir. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Üyeliğiniz ile giriş yaptıktan ve sepeti tamamla aşamasını geçtikten sonra puanları kullanabileceğiniz ekran karşınıza çıkacaktır. Puanlarımı kullan demeniz yeterlidir. Puanlar parçalı kullanılamaz.

Bu alışverişinizde kazanmış olduğunuz puanlar, puan bakiyenizden düşülecektir.

Koton Club puanı kişiye özeldir. Üyeliğinizde biriken puanların farklı üyeliklere aktarımı veya diğer üyeliklerdeki biriktirilen puanlar ile birleştirilmesi mümkün değildir.

Koton Club üyeliği ve sağladığı avantajlar kişiye özel sunmaktadır. Kişisel verilerin korunması esası gereği, Koton Club programının sunduğu faydalardan yalnızca üye yararlanabilir.

Koton Club şu an için gerçek kişilere yönelik bir sadakat programıdır. Şirketler, kurumlar vb. tüzel kişilerle yapılacak kurum anlaşmaları Koton Club ‘dan bağımsız tanımlanmakta ve işletilmektedir.

Koton Club üyeliğiniz telefon numarası üzerinden gerçekleşmektedir. Telefon numarasında herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

Sitemizin üst kısmında bulunan “Hesabım” butonuna tıkladığınızda ''Kayıt ol'' alanındaki formu eksiksiz bir şekilde doldurarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sitemize üyelik için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Koton.com üyeleri birçok avantajdan yararlanabilirler. Siparişlerinizin durumu hakkında kolayca bilgi edinebilir, yenilik, fırsat ve kampanyalardan öncelikli haberdar olabilirsiniz. Size özel tanımlanmış indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Evet yapabilirsiniz. Üye olmadan, misafir girişi ile de sitemizden alışveriş yapılabilmektedir. Ancak üyelerimize sunduğumuz avantajlardan faydalanmak ve size özel fırsatları takip edebilmek için üye olmanızı öneririz.

Şifrenizi unuttuğunuzda, yeni bir şifre oluşturmak için üye girişi yaptığınız ekran üzerinde bulunan “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayınız. Sitemize üye olurken kullandığınız e-mail adresinizi girdiğinizde, yeni şifrenizi oluşturabilmeniz için gerekli bağlantı kayıtlı e-mail adresinize gönderilecektir. Yeni şifreniz 6 ila 8 karakter uzunluğunda olmalı büyük ve küçük harf içermelidir.

Şifrenizi değiştirmek istediğinizde, öncelikle e-mail adresiniz ve mevcut şifrenizle üye girişi yapınız. Daha sonra “Hesabım” alanından “Şifre Değiştir” butonuna tıklayınız. Açılan bölümde önce mevcut şifrenizi, daha sonra 2 kez yeni şifrenizi girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz.

E-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yaptıktan sonra “Hesabım” bağlantısı altındaki “Bilgilerim” sekmesine tıklayarak tüm üyelik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

E-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yaptıktan sonra “Hesabım” bağlantısı altındaki “Adreslerim” sekmesine tıklayarak mevcut adreslerinizi görebilir, düzenleyebilir veya yeni adres ekleyebilirsiniz.

Sadece e-bülten ve duyuruları mail yoluyla almak için sitemizde alt kısımda bulunan ''En güncel moda haberleri için kaydolun'' alanına e-mail adresinizi girip ''Kayıt ol'' butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.

E-bülten, duyuru ve SMSlerin tümüne abone olmak için ise sitemize üye olurken üyelik formunda bulunan ilgili kutuları işaretleyebilirsiniz. Bülten ve duyurular, kayıtlı e-mail adresinize, SMS'ler ise profilinizde tanımladığınız cep telefonu numaranıza gönderilecektir.

Dilediğiniz zaman bu aboneliği iptal edebilir veya yeniden başlatabilirsiniz. Bülten, duyuru ve SMS'lere sonradan abone olmak istediğinizde “Hesabım” bağlantısı altında “Bildirim Ayarları” sekmesine tıklayınız. E-posta, SMS ve Telefon alanlarındaki kutucuklardan seçenekleri seçerek ''Ayarlarımı Kaydet'' butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.

App içerisinde Hesabım alanında bulunan ''Üyeliği iptal et'' alanından üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

KTNRET yazıp 4607’ye sms göndererek ticari ileti bildirimlerini iptal edebilirsiniz.

İnternet sitemizden alışveriş yapmak için satın almak istediğiniz ürünü/ürünleri sepetinize ekleyiniz.

Sepetinizdeki ürünleri satın almak için, önce sağ üst köşede bulunan “Sepetim” bağlantısına sonra açılan sayfada “Siparişi Tamamla” butonuna butonuna tıklayınız. Sitemize daha önce üye olduysanız açılan ekranda e-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yapınız.

Bu aşamadan önce üye girişi yapmış iseniz bu aşama atlanarak bir sonraki aşamaya yönlendirileceksiniz. Sitemizde üyeliğiniz bulunmuyorsa; “Kayıt ol” butonuna tıklayınız ve sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz.

Üye olmadan devam etmek için “Misafir Girişi” alanına e-posta adresinizi yazarak devam edebilirsiniz. Adres ve kredi kartı/ATM kartı bilgilerinizi girerek alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Üye girişi yaparak sipariş oluşturduysanız; “Hesabım” bağlantısındaki “Siparişlerim” sekmesine tıklayınız. Açılan ekranda tüm geçmiş ve güncel siparişlerinizin durumunu görebilirsiniz.

Detaylı incelemek için, ilgili siparişin yanındaki “Sipariş Detayı” bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Üyeliksiz alışverişler için ''Sipariş Takip'' alanından sipariş numaranız ve mail adresinizi yazarak siparişinizi takip edebilirsiniz.

Siparişiniz oluşturulduktan sonra siparişe herhangi bir ürün eklenmesi yapılamamaktadır.

Siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce iptal, teslim edildikten sonra ise iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Siparişinizdeki herhangi bir ürünü/ürünleri iptal etmek için siparişiniz “Hazırlanıyor” statüsünde ise ''Siparişlerim'' alanından ilgili siparişi seçerek iptal etmek istediğiniz ürünün altında bulunan ''Bu ürünü iptal/iade et'' sekmesi seçilir.

İptal etmek istediğiniz ürünleri seçtikten sonra iptal nedeni seçilir. Sayfanın alt kısmında bulunan ''İptal iade koşulları'' kabul edildikten sonra ''Devam Et'' butonu seçilir.

''iptal Talebi Oluştur'' ile işlem sonuçlandırılır. İptal işleminde hata almanız ya da destek gerektiren konularda 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

Siparişiniz “Kargoya Verildi” statüsünde ise iptal işlemi yapılamamaktadır. Siparişiniz size ulaştıktan sonra MNG Kargo yoluyla ücretsiz olarak ürünü/ürünleri iade edebilirsiniz.

İptal işleminiz tarafımızca onaylandığında iptal edilen ürün tutarı en geç 7 iş günü içerisinde ödemeyi gerçekleştirmiş olduğunuz kredi kartına/ATM (debit) karta iade edilmek üzere bankanıza bildirilecektir. Kredi kartı ile ödeme yaptıysanız bankanız tarafından alınan bu bilgi bankanın çalışma prensiplerine göre kredi kartı ekstrenize yansıtılacaktır. Taksitli yapılan işlemlerde bazı bankalarda geri ödemeler taksitli bir şekilde yapılmaktadır. Eğer ATM (debit) kartı ile ödeme yaptıysanız iade tutarı bankanız tarafından ilgili hesaba aktarılacaktır.

Ne yazık ki farklı siparişler tek bir sipariş altında birleştirilememektedir.

İnternet mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde Türkiye'nin her yerine kargo ücreti 39.99TL'dir. Online alışverişlerinize özel 950 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir. Hızlı teslimat kargo seçeneğiyle sipariş verilen ürünler için kargo ücreti, 64.99TL’dir. 

Sitemiz üzerinden oluşturacağınız siparişleriniz bulunduğunuz bölgeye göre MNG Kargo, HepsiJET, Kargomsende, Sendeo, BirGündeKargo, Jetizz ve Kargoist güvencesiyle size ulaştırılmaktadır.

 Siparişiniz, satın alma işleminiz gerçekleştikten sonra 1-5 gün arasında kargoya verilir. Eğer sepetinizde mağaza stoklarımızdan ürün mevcut ise kargoya teslim süresi 3-5 gündür. (Sepetinizde mağaza stokundan ürün bulunması durumunda bu bilgi size sepet aşamasında gösterilmektedir.)

Siparişinizi kargoya teslim ettiğimizde sizi SMS ve e-posta ile bilgilendireceğiz.

Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra kargonun teslim süresi 1-4 iş günüdür. Mobil bölgelerde teslim süresinin biraz daha uzun olabileceğini lütfen dikkate alınız.

Resmi tatil ve bayram dönemlerinde kargo firmaları çalışmadığı için teslimatınız ilk iş günü yapılacaktır. Kampanya dönemimizde siparişinizin teslim süresi farklılık gösterebilir.

Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir. 

Ürünlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz.

Siparişiniz kargoya teslim olduktan sonra kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. “Hesabım” menüsündeki “Siparişlerim” sekmesinde ilgili sipariş içerisinde bulunan ''Kargo Takibi'' sekmesinden siparişinizin hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz.

İnternet mağazamızdan verdiğiniz siparişler için hediye paketi seçeneğimiz mevcuttur. Bir siparişi hediye olarak göndermek için; ürün ayrıntıları sayfasından ürünü Sepete Ekle’yi seçin. Sepetim ekranına geldiğinizde bu ekranda “Hediye Paketi İstiyorum” kutusunu işaretleyin. “Hediye Paketi İstiyorum” kutusunu işaretleyerek ürünlerinizle birlikte hediye paketi gönderebilirsiniz. Hediye paketi siparişle birlikte, ürünler paketlenmeden gönderilir. Sipariş edilen her ürün için bir hediye paketi gönderimi yapılır. Hediye paketleri ayrı eklenir, böylece ürünlere sizin tarafınızdan kolayca hediye paketi yapılabilir. Hediye notu seçeneğimiz mevcut değildir. Siparişinize 1 adet hediye paketi eklenir. 1'den fazla talep edilmesi durumunda çağrı merkezimiz aracılığı ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Siparişiniz kargoya verildikten sonra adres değişikliği yapılabilmektedir. İlgili kargo firmasının Müşteri Hizmetlerinden yardım almanızı rica ederiz. Ya da 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Siparişiniz kargoya verildiğinde ilgili kargo firmasının Müşteri Hizmetlerinden yardım almanızı rica ederiz. Ya da 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Teslimat esnasında mutlaka kargo görevlisi ile birlikte paketteki ürünleri kontrol ediniz. Siparişinizde eksik ya da kusurlu ürün olması veya paketin hasarlı, farklı bir bantla bantlanmış, ilk çıkış görüntüsünün haricindeki bir görüntüye sahip olması halinde kargo görevlisine ‘'Hasar Tespit Tutanağı’' tutturmayı ihmal etmeyiniz. Bu tutanak ile birlikte ürünleri teslim almadan iade ediniz. Bu işlemler yapılmadan teslim alınan paketlerde sorumluluk koton.com’ a ait olmayacaktır.

Sitemizden alışveriş yaparken kredi kartı ve anlaşmalı bankalara ait ATM/Debit kartı yada Kapıda Ödeme aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizden yaptığınız alışverişlerde kredi kartı ve ATM/debit kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı tutulmaz. Sitemizde güvenli olarak alışveriş yapabilmeniz için GlobalSign SSL sertifikası kullanılmaktadır. Bu sertifika dünya çapında kredi kartı güvenliği için kullanılmaktadır.

Sitemizden yapacağınız alışverişlerde Yurtiçi tüm Master, Visa ve Troy özellikli kredi kartları kullanılabilir. American Express kartları sitemizde kullanılamamaktadır.

Sitemizden alışveriş yaparken Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'na ait kredi kartları ile taksitli alışveriş yapabilirsiniz.

Ödeme ekranında size kredi kartı bilgileriniz sorulacak, bilgileri girmenizin ardından bu bilgiler güvenli bir şekilde bankanıza iletilerek ödeme onayı alınacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde onay anında alınmaktadır.

Taksit seçenekleri bankalara göre değişmektedir. Ödeme ekranında kredi kartı bilgilerini girdikten sonra bankanıza ait taksitlendirme alternatifleri listelenecektir. İstediğiniz taksit adedini işaretleyerek taksitli alışveriş yapabilirsiniz.

Tüm bankalara ait ATM kartı ile ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Banka kartı ile alışveriş yaparken lütfen kartınızın internette kullanıma açık olduğundan emin olunuz.

Ödeme ekranında bilgilerinizi girip onayladıktan sonra, kredi kartı veya

ATM/debit kartınızla yaptığınız işlem çeşitli nedenlerle onaylanmayabilir. Bu durumda;

-Kartınızın internet alışverişlerine açık olduğunu kontrol ediniz.

-Kartınızın kullanıma açık olup olmadığını kontrol ediniz.

-Kartınızın limitinin yeterli olduğundan emin olunuz.

-Kart ile ilgili istenen bilgileri doğru girdiğinizden emin olunuz.

-Kartınızın son kullanma tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol ediniz.

-Sanal kart kullanıyorsanız, limitinizin yeterli olduğundan emin olunuz.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, lütfen bankanızdan destek alınız.

Akifast kolay ve güvenli ödeme yapmanızı sağlayan dijital bir ödeme platformudur. Akifast, internete bağlı tüm cihazlarla her seferinde ödeme kartı bilgisi girmeden kolay ve güvenli alışveriş yapmanızı sağlamaktadır.  

Akifast’e iki farklı şekilde üye olabilirsiniz:

·        Akifast.com üzerinden 

·        Koton.com’da ödeme esnasında

Koton.com “Üye ol” sayfasında “Hızlı Giriş” butonuna tıklayarak kayıt sayfasında istenen cep telefonu numarası girmeniz gerekmektedir. Ardından isim-soy isim ve e-posta adres bilgilerini doldurmalısınız. Devamında cep telefonunuza gönderilen tek kullanımlık şifreyi girdikten sonra üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

İkinci olarak, ürün detay sayfalarından da “Hızlı Giriş”butonu ile Akifast’a kayıt olabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünün detayında yer alan “Hızlı Öde” butonuna basarak Akifast üyelik formuna yönlendirilirsiniz. Gerekli bilgileri tamamlayıp kutucukları işaretledikten sonra cep telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Akifast, hızlı giriş yapmadan önce sözleşmeleri onaylamanız gerekmektedir. 

Ürün detay sayfalarında yer alan “Hızlı Öde” butonuna tıklayarak ya da “Üye ol” sayfasında “Hızlı Giriş” butonuna tıklayarak Akifast ödeme sayfasını açabilirsiniz. Ardından cep telefon numaranızı girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akifast ödeme seçeneği ile açılan ödeme sayfasında teslimat adresi bilgilerini doldurduktan sonra “Devam et” butonuna tıklayıp teslimat seçeneğini seçebilirsiniz. Seçiminizi “Teslimat Seçeneği” başlığı altından değiştirebilirsiniz. Ardından alışveriş işleminiz tamamlanacaktır.

Akifast’a henüz kayıtlı bir kartınız yoksa, online ödeme platformuna kredi kartı ya da banka kartınızı tamamlamanız gerekmektedir. Kart bilgilerini eksiksiz girdikten sonra kartınızı ilk defa kullandığınız için kart kaydetme seçeneği sunulur. Ardından, alışverişiniz tamamlanır.

Siparişiniz oluştuktan sonra tekrar Koton.com’a yönlendirilirsiniz.  

Akifast’e tanımlanan bilgiler, bankadaki kayıtlı cep telefonun ile doğrulanarak, SMS onayı sonrası sistemde güvenli bir şekilde tutulmaktadır. Dilediğiniz zaman hesabım sayfasından bu bilgileri silebilir ve değiştirebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için Akifast web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Akifast.com web sitesi üzerinden “Hesabım” sayfası üzerinden hesap ve kayıtlı bilgilerinizi silebilir ya da kart bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Akifast web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. 

Akifast ücretsiz bir hizmettir. 

Akifast platformunda kullandığınız kart, Koton.com’un anlaşmalı olduğu bankalar arasında yer alıyor ise ödeme yaparken taksit kullanabilirsiniz. 

Hopi, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan aynı zamanda kullanıcıların tüm online alışverişlerinde kullanabileceği yeni bir ödeme yöntemidir. Hopi avantajlarını Koton.com’da yapacağın alışverişlerinde kullanabilirsin.

Daha ayrıntılı bilgi için Hopi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

MasterPass internete bağlı tüm cihazlarla her seferinde ödeme kartı bilgisi girmeden kolay ve güvenli alışveriş yapmanızı sağlayan MasterCard’in online ödeme çözümüdür.


MasterPass ile Koton.com’dan ilk alışverişinizde MasterPass hesabınızda bulunan kartlardan birine ait bankadaki kayıtlı cep telefonunuza gönderilen tek kullanımlık şifre ile kendinizi doğrulamanız gerekmektedir. Sonrasında gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde hesabınızdaki kartlardan herhangi biri ile güvenli ve kolay bir şekilde alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca yeni kart, adres eklemek ve daha fazla bilgi için MasterPass Türkiye internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Ürünleri satın almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

-Sağ üst köşede bulunan “Sepetim” bağlantısı ile sepetinize giderek “Siparişi Tamamla” butonuna tıklayınız.

-Dilerseniz sepetinize ürün eklediğinizde sayfanın yan tarafında otomatik olarak açılan penceredeki “Siparişi Tamamla” butonu ile de satın alma işlemlerine geçebilirsiniz.

-Sitemize daha önce üye olduysanız; açılan ekranda e-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yapınız. Bu aşamadan önce üye girişi yapmış iseniz, bu aşama atlanarak bir sonraki aşamaya yönlendirileceksiniz.

-Sitemize üyeliğiniz bulunmuyorsa; “Kayıt ol” butonuna tıklayınız ve sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz.

-Üye olmadan devam etmek için “Misafir Girişi'' Devam alanına e-posta adresinizi yazarak ilerleyebilirsiniz.

-Adres ve kredi kartı/ATM kartı bilgilerinizi girerek alışverişinizi tamamlayınız.

Kayıtlı e-mail adresi ve şifrenizle ilk defa giriş yaptıysanız, satın alma sürecinde açılan ekranda “Yeni Adres” alanında siparişinizin gönderilmesini istediğiniz adresi tanımlayabilirsiniz. Sitemizde birden fazla adres tanımlama seçeneğimiz mevcuttur.

Daha önceden tanımlı adresiniz mevcut ise, satın alma sürecinde açılan ekrandan bu adresleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir, yeni adres tanımlayabilir ve seçebilirsiniz.

Misafir girişi yaparak sipariş oluşturmanız durumunda, satın alma sürecinde açılan ekranda adres bilgileriniz girmeniz istenecektir.

Ödemeniz alındığında siparişinizin başarıyla gerçekleştiğine dair bir uyarı mesajı görüntülenir. Ayrıca kayıtlı e-posta adresinize ve telefon numaranıza sipariş bilgileriniz gönderilecektir.

Sepetinize eklenen ürünler için bekleme süremiz bulunmamaktadır. Ancak ürünle ilgili herhangi bir rezervasyon işlemi yapılmadığından ürün bir başka müşterimiz tarafından satın alınabilir ve ürün stoğu tükenebilir.

Satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyip sepeti görüntülediğinizde, alt kısımda hediye çekinizi kullanmanız için tanımlanmış alanlar bulunmaktadır. Hediye çekiniz varsa, size verilen kodu “Promosyon Kodu” alanına yazarak “Ekle” butonuna basınız. Üye iseniz ve hesabınıza tanımlanmış indirimler varsa “Kuponlarım” alanından bu indirimleri seçerek uygulayabilirsiniz. Uygulanan indirim tutarını sepet toplamından görebilirsiniz.

İnternet mağazamızdan yapılan alışverişleri, gönderi tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edebilirsiniz.


İade işlemi için; siparişinizle birlikte size yollanan sevk irsaliyesindeki iade formunu doldurarak, dilediğiniz MNG kargo şubesine ÜCRETSİZ olarak “Koton Firma İadesi” şeklinde teslim etmeniz yeterlidir, ayrıca bir iade adresi belirtmeniz gerekmez.


Eğer sevk irsaliyesini kaybettiyseniz bir kağıda okunaklı bir şekilde sipariş numaranızı, ad/soyad ve iletişim bilgilerinizi ve iade nedenini yazarak ürünlerinizi gönderebilirsiniz.


Ayrıca internet mağazamızdan aldığınız ürünlerin değişim işlemleri tüm Türkiye mağazalarımızdan yapılmaktadır. İade işlemleri Franchise mağazalarımız hariç tüm Türkiye mağazalardan yapılmaktadır.


İade işlemi için ürünlerinizin kullanılmamış olması gerekmektedir. Hijyen politikamız nedeniyle iç çamaşırı, küpe, kozmetik ürünlerinde iade yapılmamaktadır.

Kargonuz depomuza ulaştıktan sonra, ürünler iade politikamıza uygun ise iade kabul işleminiz yapılır ve para iadeniz en geç 7 iş günü içerisinde ödemeyi yapmış olduğunuz kartınıza gerçekleştirilir ve tarafınıza e-posta ile bilgi verilir. İade kargonuzun tarafımızdan teslim alınıp alınmadığını kargo firmasından öğrenebilirsiniz. Geri ödemenizin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen hesabınızı kontrol etmeyi unutmayınız. Kapıda ödeme ile satın almış olduğunuz siparişlerin iadesi için sipariş veren kişi üzerine kayıtlı banka hesabına havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Kampanya dönemlerimizde iade süreleri farklılık gösterebilir.

Geri gönderilmeye elverişli olmayan; iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, küpe, takı, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ve parfüm gibi ürünler ambalajının açılmış olması halinde iadesi mümkün olmayan ürünlerdir.


Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan bu ürünler sağlık ve hijyen açısından uygun olmamasından dolayı iade ve değişim kapsamına girmemektedir. O nedenle; alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerin, yönetmelik gereği iadesi ve değişimi mümkün değildir.


Bu ürünler dışında kalan iade etmek istediğiniz diğer ürünlerin etiketinin çıkarılmamış olması gerekmektedir. Koton.com adresinden satın almış olduğunuz yıkanmamış/giyilmemiş ve kullanılmamış ürünlerin hasarsız ve iç/dış etiketleri kesilmemiş ürünlerinizi, 30 gün içerisinde iade edilebilmektedir.

İade işlemleri Franchise mağazalarımız hariç tüm Türkiye mağazalardan yapılmaktadır.

Satın alınan kullanılmamış ürünlerin değişim ve iade süresi 30 gündür. Satış belgesi ya da telefon numarasına kayıtlı işlem bilgileri ile değişim veya iade yapılabilmektedir. 


Kredi/banka kartı ile alınan ürünlerin iadesi için slip ibrazı zorunludur. Kredi kartı slipi, banka ekstresi vs. satış belgesi yerine geçerli olmamaktadır. 


Multinet, İwallet, Setcard ve Metropol kart satışlarının değişim işlemleri için satış belge ibrazı zorunludur. 

Nakit veya kredi/banka kartı ile satın alınan ürün/ürünlerin iade ve değişim işlemleri tüm mağazalardan gerçekleştirilebilir. Alışverişin yapıldığı aynı gün içerisinde iade talep edilmesi durumunda, kredi/banka kartı ile satın alınan ürünün iade işlemleri satın alınan mağazadan gerçekleştirilebilir. Franchise mağazalardan kredi/banka kartı ile satın alınan ürünün iade işlemleri satın alınan mağazadan gerçekleştirilebilir. 

Satın alınan ürün bedeli, satış belgesinde veya telefon numarası kaydında yer alan ödeme şekline sadık kalınarak iade yapılmaktadır.


Multinet, İwallet, Setcard ve Metropol kart ile alınan ürünlerin ücret iadesi yapılamamaktadır. İade talep edilmesi durumunda ödenen tutar kadarında “Barkodlu İade Çeki” verilmektedir.  

Barkodlu İade çeki 2 yıl geçerlidir ve para ile değiştirilemez. Barkodlu İade çekinin kaybedilmesi ve süresinin geçmesi durumlarında herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

Ürün/ürünleri incelemeye gönderme süreci bulunmamaktadır. Ürün/ürünler mağaza yetkilisi tarafından kontrol edilmektedir. Kontrol sonucu üretim kaynaklı hata tespit edilmesi durumunda mağaza yetkilisi tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır. 

Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli KDV dahil 19.99 TL’dir.

Kapıda ödeme seçeneği, toplam tutarı 25 TL üzeri ve 2000 TL altındaki siparişlerinizde geçerlidir.

Ödeme sayfasına geldiğinizde ödeme tipi olarak Kapıda Ödeme seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Sadece üyelikli yapılan alışverişlerde kapıda ödeme siparişi verebilirsiniz.

Ürünlerinizi kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme yaparak teslim alabilirsiniz.

İade işlemleriniz için ürünleri ve sevk irsaliyesini, 30 gün içerisinde, sevk irsaliyesindeki iade formunu doldurarak MNG Kargo ile ücretsiz olarak iade adresine gönderebilirsiniz. (Para iadesi işlemleri mağazalarımızda yapılmamaktadır). Eğer sevk irsaliyesini kaybettiyseniz, bir kağıda okunaklı olarak sipariş numaranızı, ad/soyad - iletişim bilgilerinizi ve iade nedeninizi yazarak gönderebilirsiniz.


Kargonuz depomuza ulaştıktan sonra, ürünler iade politikamıza uygun ise iade kabul işleminiz gerçekleştirilir ve para iadeniz en geç 7 iş günü içerisinde ödemeyi yapmış olduğunuz kartınıza gerçekleştirilir. Geri ödemenizin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen hesabınızı kontrol etmeyi unutmayınız.


Kapıda nakit veya kart ile ödemesi yapılan siparişlerin geri ödemesi sadece sipariş veren kişi üzerine kayıtlı bir banka hesabına, havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilmektedir.


Siparişlerim alanından iade ettiğiniz ürünleri seçtikten sonra IBAN bilgisi alanına IBAN sahibi ad soyad ve IBAN bilginizi girip ''Devam Et'' butonu ile ilerlemeniz yeterlidir. Siparişi veren ad-soyad bilgisi ile IBAN sahibi aynı kişiye ait olmalıdır.

Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli, sipariş ücretinin kargo şirketi tarafından tahsil edilmesi işlemi için alınmaktadır. Siparişin teslimi sırasında bu hizmet sunulmuş olduğu için, ürünlerin iadesi durumunda hizmet bedeli iade edilmemektedir.

Ücret iadesi işlemi sadece sipariş veren kişi üzerine kayıtlı bir banka hesabına, havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilmektedir.

İstanbul içi verilen siparişler, hızlı teslimat kargo hizmetine dahildir. Adalar, Şile, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçelerine hızlı teslimat yapılamamaktadır. Sipariş için tercih ettiğiniz adres bilgileriniz, hızlı teslimat hizmet bölgelerine dahil değil ise ödeme ekranında bu bilgi karşınıza çıkmamaktadır.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir. 

Siparişler aynı gün akşam 23:00'a kadar teslim edilmektedir.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir.  

Hafta içi 11.00’e kadar verilen siparişler, aynı gün; 11.00’den sonra verilen siparişler ertesi gün teslim edilir. Cumartesi 11.00’e kadar verilen siparişler aynı gün; 11.00’den sonra veya pazar günü verilen siparişler ise pazartesi teslim edilir. Siparişlerin teslimatı belirtilen günlerde, saat 23.00’e kadar gerçekleşecektir.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir.  

Cumartesi günü teslimat yapılmaktadır.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir.  

Hızlı teslimat kargo bedeli 64.99 TL’dir.

Olası bir yoğunluk durumundan dolayı siparişiniz aynı gün teslim edilemez ise ödemiş olduğunuz kargo ücretiniz iade edilir. 

Hepsijet kargo aracılığı ile teslim edilir.

Adres değişikliği yapılmamaktadır.

Siparişiniz kargoya verildiğinde gönderilen sms içeriğindeki linke tıklayarak takip edebilirsiniz. 

Tüm ürünlerin iadesi gerçekleştiği takdirde kargo bedeli dahil iade edilir.

Teslimat esnasında mutlaka kargo görevlisi ile birlikte paketteki ürünleri kontrol ediniz. Siparişinizde eksik ya da kusurlu ürün olması veya paketin hasarlı, farklı bir bantla bantlanmış, ilk çıkış görüntüsünün haricindeki bir görüntüye sahip olması halinde kargo görevlisine ‘'Hasar Tespit Tutanağı’' tutturmayı ihmal etmeyiniz. Bu tutanak ile birlikte ürünleri teslim almadan iade ediniz. Bu işlemler yapılmadan teslim alınan paketlerde sorumluluk koton.com’ a ait olmayacaktır.

Kapıda ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Sipariş oluşturulduktan sonra ürün eklemesi yapılamamaktadır. 

Franchise mağazalarımız hariç tüm mağazalarımızda geçerlidir. Sipariş verirken il ve ilçe bilgilerini girerek geçerli mağazalarımızı görüntüleyebilirsiniz.

Siparişi tamamla butonu kullanıldıktan sonra ‘’Mağazadan Teslimat’’ seçeneğini seçebilirsiniz. İl ve İlçe bilgileri girildikten sonra geçerli mağazalar listelenecek olup teslim almak istediğiniz mağazayı seçmeniz yeterlidir.

Siparişiniz, satın alma işleminiz gerçekleştikten sonra 1-5 gün arasında kargoya verilir. Siparişinizi kargoya teslim ettiğimizde sizi SMS ve e-posta ile bilgilendireceğiz. Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra kargonun mağazamıza teslim süresi 1-4 iş günüdür. Mobil bölgelerde teslim süresinin biraz daha uzun olabileceğini lütfen dikkate alınız. Resmi tatil ve bayram dönemlerinde kargo firmaları çalışmadığı için teslimatınız ilk iş günü yapılacaktır. Kampanya dönemimizde siparişinizin teslim süresi farklılık gösterebilir. Ürünlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz.

Siparişiniz mağazaya ulaştığında SMS veya e-posta ile bilgilendiriliyor olacaksınız.

Mağazadan teslim aldığınız siparişlerin değişim işlemi tüm mağazalarımızdan yapılmaktadır. Para iadesi Franchise mağazalarımız hariç tüm mağazalarımızdan yapılmaktadır.

Ödeme alışveriş esnasında gerçekleştirilmektedir. Mağazada ödeme gerçekleştirilememektedir.

Siparişiniz depomuzda hazırlanarak mağazamıza sevk edilecektir.

Ürünlerinizi mail adresinize gönderilmiş olan faturanızla beraber mağazamızın kasa noktasından teslim alabilirsiniz.

Teslim alınacak mağaza değiştirilememektedir.

Ürünleriniz mağazamıza teslim olduktan sonra 7 gün içerisinde teslim almanız gerekmektedir. Siparişinizi 7 gün içerisinde teslim almamanız durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.

Mağazaya teslim edilen ürünlerin iptal işlemi yapılamamaktadır. Mağazadan iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ek bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

0850 208 71 71 Çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Ürünlerinizi mail adresinize gönderilmiş olan faturanızla beraber mağazamızın kasa noktasından teslim alabilirsiniz. Fatura ile teslim işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Siparişte herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Siparişinizdeki herhangi bir ürünü/ürünleri iptal etmek için siparişiniz “Hazırlanıyor” statüsünde ise ''Siparişlerim'' alanından ilgili siparişi seçerek iptal etmek istediğiniz ürünün altında bulunan ''Bu ürünü iptal/iade et'' sekmesi seçilir. İptal etmek istediğiniz ürünleri seçtikten sonra iptal nedeni seçilir. Sayfanın alt kısmında bulunan ''İptal iade koşulları'' kabul edildikten sonra ''Devam Et'' butonu seçilir. ''iptal Talebi Oluştur'' ile işlem sonuçlandırılır. İptal işleminde hata almanız ya da destek gerektiren konularda 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

30 gün içerisinde değişim ve iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Değişim işlemleri internet mağazamızdan yapılamamaktadır.

Whatsapp KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No: 3  A  Blok SARIYER/ İSTANBUL  olan, 0581059098402637 mersis no’lu Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve yine KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Whatsapp aracılığı ile işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.


Şirketimizle aranızdaki müşteri ilişkiniz hakkında, tarafınızla Whatsapp isimli mobil uygulama ve bu uygulamadan tarafınıza ileti gönderilmesi sonrasında gerçekleşebilecek her türlü görüşme ve yazışma kapsamında Şirketimize iletebileceğiniz şahsınızla ilişkilendirilebilecek her türlü veri kişisel veri kapsamında olduğundan; Şirketimizle aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek, müşteri ilişkileri faaliyetlerimizin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve sair amaçlarla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir.


Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.


İşlenen kişisel verileriniz; ilgili verileri Whatsapp isimli uygulamanın merkezi ve veri kayıt alanları yurtdışında olması nedeniyle, KVKK madde 9’a uygun olarak yurtdışıyla paylaşılmış olacaktır. Ayrıca işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesine uygun olarak yukarıdaki amaçlarla mevzuatın öngördüğü kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz; Şirketimizle Whatsapp üzerinden yapacağınız yazışmalarla ve bu yazışmalara bağlı olarak tarafınızla gerçekleşebilecek sair yazışma ve görüşmelerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilebilecektir.


Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, linkten adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular
Koton Club
Üyelik
Sipariş
Kargo ve Teslimat Süreçleri
Ödeme Yöntemleri
Online Alışveriş Yardımı
İade ve Değişim
Kapıda Ödeme
Hızlı Teslimat
Mağazadan Al
POPÜLER SORULAR

Koton Club, Koton’un müşterilerine sunduğu bir sadakat programıdır. Koton Club, mağazadan, Koton.com’dan ve Koton uygulamasından yapılan tüm alışverişlerinizden puan kazandırır. Koton Club üyesi olduğunuzda, Koton’un tanıtımlarından, kampanyalarından ve kişiye özel tekliflerinden haberdar olur; puan kazanma/harcama, hediye çeki kazanma, indirim ve benzeri ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca ilk alışverişinize özel Hoş geldin puanı, doğum günü sürprizleri, stil danışmanlığı ve fişsiz değişim iade ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Koton Club ile kazanılan puanlar, alışveriş ödemelerinde nakit yerine geçer; yeterli puan bakiyeniz bulunuyorsa ürün alışveriş bedelini puanla ödeyebilir veya nakit ve banka kartı yanında kısmi ödeme amacıyla da kullanılabilirsiniz. Koton Club üyeliği ücretsizdir ve minimum harcama tutarı gibi ön koşullar gerektirmemektedir.

Koton Club üyesi olduğunuzda, sadece üyelere özel sunulan ayrıcalıklardan ve avantajlardan faydalanabilirsin.


· Tüm alışverişlerinden %4 puan kazan!


· İlk 1000 TL ve üzeri alışverişinde 100 TL hoş geldin puanı kazan!


· Tüm mağaza ve online alışverişlerinden puan kazan, dilediğin gibi harca!


· Doğum günü sürprizleri!


· Stil danışmanlığı!


· Fişsiz iade ve değişim fırsatı!


· Sana özel indirimler ve kampanyalar!

Koton Club üyesi değilseniz ve Koton ayrıcalıklarından faydalanmak ve puan kazanmak istiyorsanız hemen üye olabilirsiniz. Üye olmak için mağazada kasadan, web sitesinden veya mobil uygulamadan üyelik kayıt süreçlerini tamamlamanız ve cep telefonu doğrulaması yapmanız yeterli olacaktır. Üyelik kaydı ücretsizdir. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Koton Club üyesi olmanız için, iletişim izinlerine ve kişisel verilerin korunmasına yönelik daha önce vermiş olduğunuz izinlere ek olarak Sadakat Programına özel üyelik sözleşmesine de onay vermeniz gerekmektedir. Bu onayı mağazadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden verebilirsiniz.

Koton Club üyesi olmanız için, iletişim izinlerine ve kişisel verilerin korunmasına yönelik daha önce vermiş olduğunuz izinlere ek olarak Sadakat Programına özel üyelik sözleşmesine de onay vermeniz gerekmektedir. Bu onayı mağazadan, web sitesinden ve mobil uygulama üzerinden verebilirsiniz.

Koton Club üyesi olup olmadığınızı mağazadan, çağrı merkezimizden ve üyelik hesabınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız ya da mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz yeterli olacaktır. Telefonunuza gelen kodu görevliye ileterek Koton Club üyesi olabilirsiniz. Koton Club üyesi olduğunuzda ilk alışverişinizde 1000TL üzeri alışveriş yapmanız durumunda, %4 puana ek olarak 100TL değerinde “hoş geldin puanı” kazanıyor olacaksınız. Sonraki tüm ürün alışverişlerinizden %4 puan kazanmaya başlayacaksınız. Hoş geldin puanınızı, 30 gün içinde, 500TL üzeri alışverişlerinizde tek seferde kullanabilirsiniz. 

Koton Club üyesi olduğunuzda ilk alışverişinizde 1000TL üzeri alışveriş yapmanız durumunda, %4 puana ek olarak 100TL değerinde “hoş geldin puanı” kazanıyor olacaksınız. Sonraki tüm ürün alışverişlerinizden %4 puan kazanmaya başlayacaksınız. Hoş geldin puanınızı, 30 gün içinde, 500TL üzeri alışverişlerinizde tek seferde kullanabilirsiniz. 

%4 puan kazanımı ürün kategorisinden bağımsız, tüm ürünler için geçerlidir. Kişiye özel kampanyalarda farklı ürün kategorilerine özel ayrıcalıklı puan kazanımı teklifleri sunulabilecektir. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Puan kazanımı fatura ürün tutarı üzerinden sağlanmaktadır; sezon indirimleri veya dönemsel indirimler olsa bile puan kazanıyor olacaksınız. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Tüm Koton mağazalarından, koton.com ve Koton mobil uygulaması ile yaptığınız tüm ürün alışverişlerden puan kazanıp, biriken puanlarınızı harcayabilirsiniz. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Üye’nin puanları, fiziksel mağazada yaptığı alışverişlerde alışveriş tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden online ödemeli yaptığı alışverişlerde ilgili siparişe ait fatura kesimi gerçekleştikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden kapıda ödemeli yaptığı alışverişlerde sipariş teslim edildikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde puan yüklenecektir.

Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimizi (0850 208 71 71) arayarak üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Üyelik bilgilerinizi değiştirebilmek için Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimizi (0850 208 71 71) arayabilirsiniz.

Koton Club üyeliğinizin sonlanacağı bir tarih yoktur; yenilenmesine gerek olmaksızın ücretsiz olarak devam eder. Koton Club ile kazandığınız puanların ise kazanıldığı yıl içinde kullanılması gerekmektedir. Bir sonraki yılın başlangıcında, harcanmamış Koton Club puanlarınız silinecektir. Puan kampanyalarının koşulları uyarınca farklı kazanım yüzdeleri, özel ayrıcalıklar veya puan kullanım koşulları farklılık gösterebilecektir; kampanyaların iletişimde bu koşullar tüketicilerimize bildirilecek ve koşullar uyarınca kampanya geçerlilik süreleri sonunda puanlar iptal edilebilecektir.

Koton Club kampanyaları, size özel farklı ayrıcalıklar sunacak şekilde tanımlı emailinize, cep telefonunuza sms olarak veya mobil uygulama üzerinden bildirim olarak gönderilebilecektir. Öte yandan, Koton.com ve Koton mobil uygulamasından da size özel kampanya bilgilerine profil sayfanızdan erişebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz harcamalarda topladığınız puanları, tüm Koton mağazalarından cep telefonu bilginizi söyleyerek kasa görevlilerimizden öğrenebilir, Koton web sayfasından veya mobil uygulamasını telefonunuza indirerek biriken puanlarınızı anlık olarak da takip edebilirsiniz.Yapmış olduğunuz harcamalarda topladığınız puanları, tüm Koton mağazalarından cep telefonu bilginizi söyleyerek kasa görevlilerimizden öğrenebilir, Koton web sayfasından veya mobil uygulamasını telefonunuza indirerek biriken puanlarınızı anlık olarak da takip edebilirsiniz.

Koton Club programında biriken puanları Koton mağazalarındaki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Telefon numaranızı söylemeniz yeterlidir. Mağazadan yapılan alışverişlerinizde puan kazanmak için mobil uygulamadaki Koton Club sekmesine tıkladıktan sonra çıkan QR kodu kasada okutmanız yeterlidir. Mobil uygulama mevcut değil ise mağazada kasa personeline telefon numaranızı iletmeniz halinde telefonunuza gelen kodu görevliye iletmeniz yeterli olacaktır. Üye olmanızı takiben Hoş geldin Kampanyası’ndan faydalanma fırsatını elde edeceksiniz.

Üyeliğiniz ile giriş yaptıktan ve sepeti tamamla aşamasını geçtikten sonra puanları kullanabileceğiniz ekran karşınıza çıkacaktır. Puanlarımı kullan demeniz yeterlidir. Puanlar parçalı kullanılamaz.

Bu alışverişinizde kazanmış olduğunuz puanlar, puan bakiyenizden düşülecektir.

Koton Club puanı kişiye özeldir. Üyeliğinizde biriken puanların farklı üyeliklere aktarımı veya diğer üyeliklerdeki biriktirilen puanlar ile birleştirilmesi mümkün değildir.

Koton Club üyeliği ve sağladığı avantajlar kişiye özel sunmaktadır. Kişisel verilerin korunması esası gereği, Koton Club programının sunduğu faydalardan yalnızca üye yararlanabilir.

Koton Club şu an için gerçek kişilere yönelik bir sadakat programıdır. Şirketler, kurumlar vb. tüzel kişilerle yapılacak kurum anlaşmaları Koton Club ‘dan bağımsız tanımlanmakta ve işletilmektedir.

Koton Club üyeliğiniz telefon numarası üzerinden gerçekleşmektedir. Telefon numarasında herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır.

Sitemizin üst kısmında bulunan “Hesabım” butonuna tıkladığınızda ''Kayıt ol'' alanındaki formu eksiksiz bir şekilde doldurarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sitemize üyelik için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Koton.com üyeleri birçok avantajdan yararlanabilirler. Siparişlerinizin durumu hakkında kolayca bilgi edinebilir, yenilik, fırsat ve kampanyalardan öncelikli haberdar olabilirsiniz. Size özel tanımlanmış indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Evet yapabilirsiniz. Üye olmadan, misafir girişi ile de sitemizden alışveriş yapılabilmektedir. Ancak üyelerimize sunduğumuz avantajlardan faydalanmak ve size özel fırsatları takip edebilmek için üye olmanızı öneririz.

Şifrenizi unuttuğunuzda, yeni bir şifre oluşturmak için üye girişi yaptığınız ekran üzerinde bulunan “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayınız. Sitemize üye olurken kullandığınız e-mail adresinizi girdiğinizde, yeni şifrenizi oluşturabilmeniz için gerekli bağlantı kayıtlı e-mail adresinize gönderilecektir. Yeni şifreniz 6 ila 8 karakter uzunluğunda olmalı büyük ve küçük harf içermelidir.

Şifrenizi değiştirmek istediğinizde, öncelikle e-mail adresiniz ve mevcut şifrenizle üye girişi yapınız. Daha sonra “Hesabım” alanından “Şifre Değiştir” butonuna tıklayınız. Açılan bölümde önce mevcut şifrenizi, daha sonra 2 kez yeni şifrenizi girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz.

E-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yaptıktan sonra “Hesabım” bağlantısı altındaki “Bilgilerim” sekmesine tıklayarak tüm üyelik bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

E-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yaptıktan sonra “Hesabım” bağlantısı altındaki “Adreslerim” sekmesine tıklayarak mevcut adreslerinizi görebilir, düzenleyebilir veya yeni adres ekleyebilirsiniz.

Sadece e-bülten ve duyuruları mail yoluyla almak için sitemizde alt kısımda bulunan ''En güncel moda haberleri için kaydolun'' alanına e-mail adresinizi girip ''Kayıt ol'' butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.

E-bülten, duyuru ve SMSlerin tümüne abone olmak için ise sitemize üye olurken üyelik formunda bulunan ilgili kutuları işaretleyebilirsiniz. Bülten ve duyurular, kayıtlı e-mail adresinize, SMS'ler ise profilinizde tanımladığınız cep telefonu numaranıza gönderilecektir.

Dilediğiniz zaman bu aboneliği iptal edebilir veya yeniden başlatabilirsiniz. Bülten, duyuru ve SMS'lere sonradan abone olmak istediğinizde “Hesabım” bağlantısı altında “Bildirim Ayarları” sekmesine tıklayınız. E-posta, SMS ve Telefon alanlarındaki kutucuklardan seçenekleri seçerek ''Ayarlarımı Kaydet'' butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.

App içerisinde Hesabım alanında bulunan ''Üyeliği iptal et'' alanından üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

KTNRET yazıp 4607’ye sms göndererek ticari ileti bildirimlerini iptal edebilirsiniz.

İnternet sitemizden alışveriş yapmak için satın almak istediğiniz ürünü/ürünleri sepetinize ekleyiniz.

Sepetinizdeki ürünleri satın almak için, önce sağ üst köşede bulunan “Sepetim” bağlantısına sonra açılan sayfada “Siparişi Tamamla” butonuna butonuna tıklayınız. Sitemize daha önce üye olduysanız açılan ekranda e-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yapınız.

Bu aşamadan önce üye girişi yapmış iseniz bu aşama atlanarak bir sonraki aşamaya yönlendirileceksiniz. Sitemizde üyeliğiniz bulunmuyorsa; “Kayıt ol” butonuna tıklayınız ve sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz.

Üye olmadan devam etmek için “Misafir Girişi” alanına e-posta adresinizi yazarak devam edebilirsiniz. Adres ve kredi kartı/ATM kartı bilgilerinizi girerek alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Üye girişi yaparak sipariş oluşturduysanız; “Hesabım” bağlantısındaki “Siparişlerim” sekmesine tıklayınız. Açılan ekranda tüm geçmiş ve güncel siparişlerinizin durumunu görebilirsiniz.

Detaylı incelemek için, ilgili siparişin yanındaki “Sipariş Detayı” bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Üyeliksiz alışverişler için ''Sipariş Takip'' alanından sipariş numaranız ve mail adresinizi yazarak siparişinizi takip edebilirsiniz.

Siparişiniz oluşturulduktan sonra siparişe herhangi bir ürün eklenmesi yapılamamaktadır.

Siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce iptal, teslim edildikten sonra ise iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Siparişinizdeki herhangi bir ürünü/ürünleri iptal etmek için siparişiniz “Hazırlanıyor” statüsünde ise ''Siparişlerim'' alanından ilgili siparişi seçerek iptal etmek istediğiniz ürünün altında bulunan ''Bu ürünü iptal/iade et'' sekmesi seçilir.

İptal etmek istediğiniz ürünleri seçtikten sonra iptal nedeni seçilir. Sayfanın alt kısmında bulunan ''İptal iade koşulları'' kabul edildikten sonra ''Devam Et'' butonu seçilir.

''iptal Talebi Oluştur'' ile işlem sonuçlandırılır. İptal işleminde hata almanız ya da destek gerektiren konularda 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

Siparişiniz “Kargoya Verildi” statüsünde ise iptal işlemi yapılamamaktadır. Siparişiniz size ulaştıktan sonra MNG Kargo yoluyla ücretsiz olarak ürünü/ürünleri iade edebilirsiniz.

İptal işleminiz tarafımızca onaylandığında iptal edilen ürün tutarı en geç 7 iş günü içerisinde ödemeyi gerçekleştirmiş olduğunuz kredi kartına/ATM (debit) karta iade edilmek üzere bankanıza bildirilecektir. Kredi kartı ile ödeme yaptıysanız bankanız tarafından alınan bu bilgi bankanın çalışma prensiplerine göre kredi kartı ekstrenize yansıtılacaktır. Taksitli yapılan işlemlerde bazı bankalarda geri ödemeler taksitli bir şekilde yapılmaktadır. Eğer ATM (debit) kartı ile ödeme yaptıysanız iade tutarı bankanız tarafından ilgili hesaba aktarılacaktır.

Ne yazık ki farklı siparişler tek bir sipariş altında birleştirilememektedir.

İnternet mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde Türkiye'nin her yerine kargo ücreti 39.99TL'dir. Online alışverişlerinize özel 950 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsizdir. Hızlı teslimat kargo seçeneğiyle sipariş verilen ürünler için kargo ücreti, 64.99TL’dir. 

Sitemiz üzerinden oluşturacağınız siparişleriniz bulunduğunuz bölgeye göre MNG Kargo, HepsiJET, Kargomsende, Sendeo, BirGündeKargo, Jetizz ve Kargoist güvencesiyle size ulaştırılmaktadır.

 Siparişiniz, satın alma işleminiz gerçekleştikten sonra 1-5 gün arasında kargoya verilir. Eğer sepetinizde mağaza stoklarımızdan ürün mevcut ise kargoya teslim süresi 3-5 gündür. (Sepetinizde mağaza stokundan ürün bulunması durumunda bu bilgi size sepet aşamasında gösterilmektedir.)

Siparişinizi kargoya teslim ettiğimizde sizi SMS ve e-posta ile bilgilendireceğiz.

Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra kargonun teslim süresi 1-4 iş günüdür. Mobil bölgelerde teslim süresinin biraz daha uzun olabileceğini lütfen dikkate alınız.

Resmi tatil ve bayram dönemlerinde kargo firmaları çalışmadığı için teslimatınız ilk iş günü yapılacaktır. Kampanya dönemimizde siparişinizin teslim süresi farklılık gösterebilir.

Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir. 

Ürünlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz.

Siparişiniz kargoya teslim olduktan sonra kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. “Hesabım” menüsündeki “Siparişlerim” sekmesinde ilgili sipariş içerisinde bulunan ''Kargo Takibi'' sekmesinden siparişinizin hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz.

İnternet mağazamızdan verdiğiniz siparişler için hediye paketi seçeneğimiz mevcuttur. Bir siparişi hediye olarak göndermek için; ürün ayrıntıları sayfasından ürünü Sepete Ekle’yi seçin. Sepetim ekranına geldiğinizde bu ekranda “Hediye Paketi İstiyorum” kutusunu işaretleyin. “Hediye Paketi İstiyorum” kutusunu işaretleyerek ürünlerinizle birlikte hediye paketi gönderebilirsiniz. Hediye paketi siparişle birlikte, ürünler paketlenmeden gönderilir. Sipariş edilen her ürün için bir hediye paketi gönderimi yapılır. Hediye paketleri ayrı eklenir, böylece ürünlere sizin tarafınızdan kolayca hediye paketi yapılabilir. Hediye notu seçeneğimiz mevcut değildir. Siparişinize 1 adet hediye paketi eklenir. 1'den fazla talep edilmesi durumunda çağrı merkezimiz aracılığı ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Siparişiniz kargoya verildikten sonra adres değişikliği yapılabilmektedir. İlgili kargo firmasının Müşteri Hizmetlerinden yardım almanızı rica ederiz. Ya da 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Siparişiniz kargoya verildiğinde ilgili kargo firmasının Müşteri Hizmetlerinden yardım almanızı rica ederiz. Ya da 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Teslimat esnasında mutlaka kargo görevlisi ile birlikte paketteki ürünleri kontrol ediniz. Siparişinizde eksik ya da kusurlu ürün olması veya paketin hasarlı, farklı bir bantla bantlanmış, ilk çıkış görüntüsünün haricindeki bir görüntüye sahip olması halinde kargo görevlisine ‘'Hasar Tespit Tutanağı’' tutturmayı ihmal etmeyiniz. Bu tutanak ile birlikte ürünleri teslim almadan iade ediniz. Bu işlemler yapılmadan teslim alınan paketlerde sorumluluk koton.com’ a ait olmayacaktır.

Sitemizden alışveriş yaparken kredi kartı ve anlaşmalı bankalara ait ATM/Debit kartı yada Kapıda Ödeme aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz.

Sitemizden yaptığınız alışverişlerde kredi kartı ve ATM/debit kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı tutulmaz. Sitemizde güvenli olarak alışveriş yapabilmeniz için GlobalSign SSL sertifikası kullanılmaktadır. Bu sertifika dünya çapında kredi kartı güvenliği için kullanılmaktadır.

Sitemizden yapacağınız alışverişlerde Yurtiçi tüm Master, Visa ve Troy özellikli kredi kartları kullanılabilir. American Express kartları sitemizde kullanılamamaktadır.

Sitemizden alışveriş yaparken Akbank, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'na ait kredi kartları ile taksitli alışveriş yapabilirsiniz.

Ödeme ekranında size kredi kartı bilgileriniz sorulacak, bilgileri girmenizin ardından bu bilgiler güvenli bir şekilde bankanıza iletilerek ödeme onayı alınacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde onay anında alınmaktadır.

Taksit seçenekleri bankalara göre değişmektedir. Ödeme ekranında kredi kartı bilgilerini girdikten sonra bankanıza ait taksitlendirme alternatifleri listelenecektir. İstediğiniz taksit adedini işaretleyerek taksitli alışveriş yapabilirsiniz.

Tüm bankalara ait ATM kartı ile ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Banka kartı ile alışveriş yaparken lütfen kartınızın internette kullanıma açık olduğundan emin olunuz.

Ödeme ekranında bilgilerinizi girip onayladıktan sonra, kredi kartı veya

ATM/debit kartınızla yaptığınız işlem çeşitli nedenlerle onaylanmayabilir. Bu durumda;

-Kartınızın internet alışverişlerine açık olduğunu kontrol ediniz.

-Kartınızın kullanıma açık olup olmadığını kontrol ediniz.

-Kartınızın limitinin yeterli olduğundan emin olunuz.

-Kart ile ilgili istenen bilgileri doğru girdiğinizden emin olunuz.

-Kartınızın son kullanma tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol ediniz.

-Sanal kart kullanıyorsanız, limitinizin yeterli olduğundan emin olunuz.

Yukarıda belirtilen durumlar dışında, lütfen bankanızdan destek alınız.

Akifast kolay ve güvenli ödeme yapmanızı sağlayan dijital bir ödeme platformudur. Akifast, internete bağlı tüm cihazlarla her seferinde ödeme kartı bilgisi girmeden kolay ve güvenli alışveriş yapmanızı sağlamaktadır.  

Akifast’e iki farklı şekilde üye olabilirsiniz:

·        Akifast.com üzerinden 

·        Koton.com’da ödeme esnasında

Koton.com “Üye ol” sayfasında “Hızlı Giriş” butonuna tıklayarak kayıt sayfasında istenen cep telefonu numarası girmeniz gerekmektedir. Ardından isim-soy isim ve e-posta adres bilgilerini doldurmalısınız. Devamında cep telefonunuza gönderilen tek kullanımlık şifreyi girdikten sonra üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

İkinci olarak, ürün detay sayfalarından da “Hızlı Giriş”butonu ile Akifast’a kayıt olabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünün detayında yer alan “Hızlı Öde” butonuna basarak Akifast üyelik formuna yönlendirilirsiniz. Gerekli bilgileri tamamlayıp kutucukları işaretledikten sonra cep telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Akifast, hızlı giriş yapmadan önce sözleşmeleri onaylamanız gerekmektedir. 

Ürün detay sayfalarında yer alan “Hızlı Öde” butonuna tıklayarak ya da “Üye ol” sayfasında “Hızlı Giriş” butonuna tıklayarak Akifast ödeme sayfasını açabilirsiniz. Ardından cep telefon numaranızı girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akifast ödeme seçeneği ile açılan ödeme sayfasında teslimat adresi bilgilerini doldurduktan sonra “Devam et” butonuna tıklayıp teslimat seçeneğini seçebilirsiniz. Seçiminizi “Teslimat Seçeneği” başlığı altından değiştirebilirsiniz. Ardından alışveriş işleminiz tamamlanacaktır.

Akifast’a henüz kayıtlı bir kartınız yoksa, online ödeme platformuna kredi kartı ya da banka kartınızı tamamlamanız gerekmektedir. Kart bilgilerini eksiksiz girdikten sonra kartınızı ilk defa kullandığınız için kart kaydetme seçeneği sunulur. Ardından, alışverişiniz tamamlanır.

Siparişiniz oluştuktan sonra tekrar Koton.com’a yönlendirilirsiniz.  

Akifast’e tanımlanan bilgiler, bankadaki kayıtlı cep telefonun ile doğrulanarak, SMS onayı sonrası sistemde güvenli bir şekilde tutulmaktadır. Dilediğiniz zaman hesabım sayfasından bu bilgileri silebilir ve değiştirebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için Akifast web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Akifast.com web sitesi üzerinden “Hesabım” sayfası üzerinden hesap ve kayıtlı bilgilerinizi silebilir ya da kart bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Akifast web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. 

Akifast ücretsiz bir hizmettir. 

Akifast platformunda kullandığınız kart, Koton.com’un anlaşmalı olduğu bankalar arasında yer alıyor ise ödeme yaparken taksit kullanabilirsiniz. 

Hopi, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan aynı zamanda kullanıcıların tüm online alışverişlerinde kullanabileceği yeni bir ödeme yöntemidir. Hopi avantajlarını Koton.com’da yapacağın alışverişlerinde kullanabilirsin.

Daha ayrıntılı bilgi için Hopi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

MasterPass internete bağlı tüm cihazlarla her seferinde ödeme kartı bilgisi girmeden kolay ve güvenli alışveriş yapmanızı sağlayan MasterCard’in online ödeme çözümüdür.


MasterPass ile Koton.com’dan ilk alışverişinizde MasterPass hesabınızda bulunan kartlardan birine ait bankadaki kayıtlı cep telefonunuza gönderilen tek kullanımlık şifre ile kendinizi doğrulamanız gerekmektedir. Sonrasında gerçekleştirdiğiniz alışverişlerde hesabınızdaki kartlardan herhangi biri ile güvenli ve kolay bir şekilde alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca yeni kart, adres eklemek ve daha fazla bilgi için MasterPass Türkiye internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Ürünleri satın almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

-Sağ üst köşede bulunan “Sepetim” bağlantısı ile sepetinize giderek “Siparişi Tamamla” butonuna tıklayınız.

-Dilerseniz sepetinize ürün eklediğinizde sayfanın yan tarafında otomatik olarak açılan penceredeki “Siparişi Tamamla” butonu ile de satın alma işlemlerine geçebilirsiniz.

-Sitemize daha önce üye olduysanız; açılan ekranda e-mail adresiniz ve şifreniz ile üye girişi yapınız. Bu aşamadan önce üye girişi yapmış iseniz, bu aşama atlanarak bir sonraki aşamaya yönlendirileceksiniz.

-Sitemize üyeliğiniz bulunmuyorsa; “Kayıt ol” butonuna tıklayınız ve sizden istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurunuz.

-Üye olmadan devam etmek için “Misafir Girişi'' Devam alanına e-posta adresinizi yazarak ilerleyebilirsiniz.

-Adres ve kredi kartı/ATM kartı bilgilerinizi girerek alışverişinizi tamamlayınız.

Kayıtlı e-mail adresi ve şifrenizle ilk defa giriş yaptıysanız, satın alma sürecinde açılan ekranda “Yeni Adres” alanında siparişinizin gönderilmesini istediğiniz adresi tanımlayabilirsiniz. Sitemizde birden fazla adres tanımlama seçeneğimiz mevcuttur.

Daha önceden tanımlı adresiniz mevcut ise, satın alma sürecinde açılan ekrandan bu adresleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir, yeni adres tanımlayabilir ve seçebilirsiniz.

Misafir girişi yaparak sipariş oluşturmanız durumunda, satın alma sürecinde açılan ekranda adres bilgileriniz girmeniz istenecektir.

Ödemeniz alındığında siparişinizin başarıyla gerçekleştiğine dair bir uyarı mesajı görüntülenir. Ayrıca kayıtlı e-posta adresinize ve telefon numaranıza sipariş bilgileriniz gönderilecektir.

Sepetinize eklenen ürünler için bekleme süremiz bulunmamaktadır. Ancak ürünle ilgili herhangi bir rezervasyon işlemi yapılmadığından ürün bir başka müşterimiz tarafından satın alınabilir ve ürün stoğu tükenebilir.

Satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyip sepeti görüntülediğinizde, alt kısımda hediye çekinizi kullanmanız için tanımlanmış alanlar bulunmaktadır. Hediye çekiniz varsa, size verilen kodu “Promosyon Kodu” alanına yazarak “Ekle” butonuna basınız. Üye iseniz ve hesabınıza tanımlanmış indirimler varsa “Kuponlarım” alanından bu indirimleri seçerek uygulayabilirsiniz. Uygulanan indirim tutarını sepet toplamından görebilirsiniz.

İnternet mağazamızdan yapılan alışverişleri, gönderi tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edebilirsiniz.


İade işlemi için; siparişinizle birlikte size yollanan sevk irsaliyesindeki iade formunu doldurarak, dilediğiniz MNG kargo şubesine ÜCRETSİZ olarak “Koton Firma İadesi” şeklinde teslim etmeniz yeterlidir, ayrıca bir iade adresi belirtmeniz gerekmez.


Eğer sevk irsaliyesini kaybettiyseniz bir kağıda okunaklı bir şekilde sipariş numaranızı, ad/soyad ve iletişim bilgilerinizi ve iade nedenini yazarak ürünlerinizi gönderebilirsiniz.


Ayrıca internet mağazamızdan aldığınız ürünlerin değişim işlemleri tüm Türkiye mağazalarımızdan yapılmaktadır. İade işlemleri Franchise mağazalarımız hariç tüm Türkiye mağazalardan yapılmaktadır.


İade işlemi için ürünlerinizin kullanılmamış olması gerekmektedir. Hijyen politikamız nedeniyle iç çamaşırı, küpe, kozmetik ürünlerinde iade yapılmamaktadır.

Kargonuz depomuza ulaştıktan sonra, ürünler iade politikamıza uygun ise iade kabul işleminiz yapılır ve para iadeniz en geç 7 iş günü içerisinde ödemeyi yapmış olduğunuz kartınıza gerçekleştirilir ve tarafınıza e-posta ile bilgi verilir. İade kargonuzun tarafımızdan teslim alınıp alınmadığını kargo firmasından öğrenebilirsiniz. Geri ödemenizin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen hesabınızı kontrol etmeyi unutmayınız. Kapıda ödeme ile satın almış olduğunuz siparişlerin iadesi için sipariş veren kişi üzerine kayıtlı banka hesabına havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Kampanya dönemlerimizde iade süreleri farklılık gösterebilir.

Geri gönderilmeye elverişli olmayan; iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, küpe, takı, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ve parfüm gibi ürünler ambalajının açılmış olması halinde iadesi mümkün olmayan ürünlerdir.


Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan bu ürünler sağlık ve hijyen açısından uygun olmamasından dolayı iade ve değişim kapsamına girmemektedir. O nedenle; alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerin, yönetmelik gereği iadesi ve değişimi mümkün değildir.


Bu ürünler dışında kalan iade etmek istediğiniz diğer ürünlerin etiketinin çıkarılmamış olması gerekmektedir. Koton.com adresinden satın almış olduğunuz yıkanmamış/giyilmemiş ve kullanılmamış ürünlerin hasarsız ve iç/dış etiketleri kesilmemiş ürünlerinizi, 30 gün içerisinde iade edilebilmektedir.

İade işlemleri Franchise mağazalarımız hariç tüm Türkiye mağazalardan yapılmaktadır.

Satın alınan kullanılmamış ürünlerin değişim ve iade süresi 30 gündür. Satış belgesi ya da telefon numarasına kayıtlı işlem bilgileri ile değişim veya iade yapılabilmektedir. 


Kredi/banka kartı ile alınan ürünlerin iadesi için slip ibrazı zorunludur. Kredi kartı slipi, banka ekstresi vs. satış belgesi yerine geçerli olmamaktadır. 


Multinet, İwallet, Setcard ve Metropol kart satışlarının değişim işlemleri için satış belge ibrazı zorunludur. 

Nakit veya kredi/banka kartı ile satın alınan ürün/ürünlerin iade ve değişim işlemleri tüm mağazalardan gerçekleştirilebilir. Alışverişin yapıldığı aynı gün içerisinde iade talep edilmesi durumunda, kredi/banka kartı ile satın alınan ürünün iade işlemleri satın alınan mağazadan gerçekleştirilebilir. Franchise mağazalardan kredi/banka kartı ile satın alınan ürünün iade işlemleri satın alınan mağazadan gerçekleştirilebilir. 

Satın alınan ürün bedeli, satış belgesinde veya telefon numarası kaydında yer alan ödeme şekline sadık kalınarak iade yapılmaktadır.


Multinet, İwallet, Setcard ve Metropol kart ile alınan ürünlerin ücret iadesi yapılamamaktadır. İade talep edilmesi durumunda ödenen tutar kadarında “Barkodlu İade Çeki” verilmektedir.  

Barkodlu İade çeki 2 yıl geçerlidir ve para ile değiştirilemez. Barkodlu İade çekinin kaybedilmesi ve süresinin geçmesi durumlarında herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

Ürün/ürünleri incelemeye gönderme süreci bulunmamaktadır. Ürün/ürünler mağaza yetkilisi tarafından kontrol edilmektedir. Kontrol sonucu üretim kaynaklı hata tespit edilmesi durumunda mağaza yetkilisi tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır. 

Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli KDV dahil 19.99 TL’dir.

Kapıda ödeme seçeneği, toplam tutarı 25 TL üzeri ve 2000 TL altındaki siparişlerinizde geçerlidir.

Ödeme sayfasına geldiğinizde ödeme tipi olarak Kapıda Ödeme seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Sadece üyelikli yapılan alışverişlerde kapıda ödeme siparişi verebilirsiniz.

Ürünlerinizi kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme yaparak teslim alabilirsiniz.

İade işlemleriniz için ürünleri ve sevk irsaliyesini, 30 gün içerisinde, sevk irsaliyesindeki iade formunu doldurarak MNG Kargo ile ücretsiz olarak iade adresine gönderebilirsiniz. (Para iadesi işlemleri mağazalarımızda yapılmamaktadır). Eğer sevk irsaliyesini kaybettiyseniz, bir kağıda okunaklı olarak sipariş numaranızı, ad/soyad - iletişim bilgilerinizi ve iade nedeninizi yazarak gönderebilirsiniz.


Kargonuz depomuza ulaştıktan sonra, ürünler iade politikamıza uygun ise iade kabul işleminiz gerçekleştirilir ve para iadeniz en geç 7 iş günü içerisinde ödemeyi yapmış olduğunuz kartınıza gerçekleştirilir. Geri ödemenizin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilir. Lütfen hesabınızı kontrol etmeyi unutmayınız.


Kapıda nakit veya kart ile ödemesi yapılan siparişlerin geri ödemesi sadece sipariş veren kişi üzerine kayıtlı bir banka hesabına, havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilmektedir.


Siparişlerim alanından iade ettiğiniz ürünleri seçtikten sonra IBAN bilgisi alanına IBAN sahibi ad soyad ve IBAN bilginizi girip ''Devam Et'' butonu ile ilerlemeniz yeterlidir. Siparişi veren ad-soyad bilgisi ile IBAN sahibi aynı kişiye ait olmalıdır.

Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli, sipariş ücretinin kargo şirketi tarafından tahsil edilmesi işlemi için alınmaktadır. Siparişin teslimi sırasında bu hizmet sunulmuş olduğu için, ürünlerin iadesi durumunda hizmet bedeli iade edilmemektedir.

Ücret iadesi işlemi sadece sipariş veren kişi üzerine kayıtlı bir banka hesabına, havale/EFT yolu ile gerçekleştirilebilmektedir.

İstanbul içi verilen siparişler, hızlı teslimat kargo hizmetine dahildir. Adalar, Şile, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçelerine hızlı teslimat yapılamamaktadır. Sipariş için tercih ettiğiniz adres bilgileriniz, hızlı teslimat hizmet bölgelerine dahil değil ise ödeme ekranında bu bilgi karşınıza çıkmamaktadır.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir. 

Siparişler aynı gün akşam 23:00'a kadar teslim edilmektedir.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir.  

Hafta içi 11.00’e kadar verilen siparişler, aynı gün; 11.00’den sonra verilen siparişler ertesi gün teslim edilir. Cumartesi 11.00’e kadar verilen siparişler aynı gün; 11.00’den sonra veya pazar günü verilen siparişler ise pazartesi teslim edilir. Siparişlerin teslimatı belirtilen günlerde, saat 23.00’e kadar gerçekleşecektir.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir.  

Cumartesi günü teslimat yapılmaktadır.


Yoğun kampanya dönemlerinde aynı gün ve ertesi gün teslimat kargo hizmeti verilememektedir. Mücbir sebepler; olağan üstü haller, doğal felaketler ve olumsuz hava ve ulaşım şartları nedeniyle teslimat tarihleri değişebilir.  

Hızlı teslimat kargo bedeli 64.99 TL’dir.

Olası bir yoğunluk durumundan dolayı siparişiniz aynı gün teslim edilemez ise ödemiş olduğunuz kargo ücretiniz iade edilir. 

Hepsijet kargo aracılığı ile teslim edilir.

Adres değişikliği yapılmamaktadır.

Siparişiniz kargoya verildiğinde gönderilen sms içeriğindeki linke tıklayarak takip edebilirsiniz. 

Tüm ürünlerin iadesi gerçekleştiği takdirde kargo bedeli dahil iade edilir.

Teslimat esnasında mutlaka kargo görevlisi ile birlikte paketteki ürünleri kontrol ediniz. Siparişinizde eksik ya da kusurlu ürün olması veya paketin hasarlı, farklı bir bantla bantlanmış, ilk çıkış görüntüsünün haricindeki bir görüntüye sahip olması halinde kargo görevlisine ‘'Hasar Tespit Tutanağı’' tutturmayı ihmal etmeyiniz. Bu tutanak ile birlikte ürünleri teslim almadan iade ediniz. Bu işlemler yapılmadan teslim alınan paketlerde sorumluluk koton.com’ a ait olmayacaktır.

Kapıda ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Sipariş oluşturulduktan sonra ürün eklemesi yapılamamaktadır. 

Franchise mağazalarımız hariç tüm mağazalarımızda geçerlidir. Sipariş verirken il ve ilçe bilgilerini girerek geçerli mağazalarımızı görüntüleyebilirsiniz.

Siparişi tamamla butonu kullanıldıktan sonra ‘’Mağazadan Teslimat’’ seçeneğini seçebilirsiniz. İl ve İlçe bilgileri girildikten sonra geçerli mağazalar listelenecek olup teslim almak istediğiniz mağazayı seçmeniz yeterlidir.

Siparişiniz, satın alma işleminiz gerçekleştikten sonra 1-5 gün arasında kargoya verilir. Siparişinizi kargoya teslim ettiğimizde sizi SMS ve e-posta ile bilgilendireceğiz. Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra kargonun mağazamıza teslim süresi 1-4 iş günüdür. Mobil bölgelerde teslim süresinin biraz daha uzun olabileceğini lütfen dikkate alınız. Resmi tatil ve bayram dönemlerinde kargo firmaları çalışmadığı için teslimatınız ilk iş günü yapılacaktır. Kampanya dönemimizde siparişinizin teslim süresi farklılık gösterebilir. Ürünlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz.

Siparişiniz mağazaya ulaştığında SMS veya e-posta ile bilgilendiriliyor olacaksınız.

Mağazadan teslim aldığınız siparişlerin değişim işlemi tüm mağazalarımızdan yapılmaktadır. Para iadesi Franchise mağazalarımız hariç tüm mağazalarımızdan yapılmaktadır.

Ödeme alışveriş esnasında gerçekleştirilmektedir. Mağazada ödeme gerçekleştirilememektedir.

Siparişiniz depomuzda hazırlanarak mağazamıza sevk edilecektir.

Ürünlerinizi mail adresinize gönderilmiş olan faturanızla beraber mağazamızın kasa noktasından teslim alabilirsiniz.

Teslim alınacak mağaza değiştirilememektedir.

Ürünleriniz mağazamıza teslim olduktan sonra 7 gün içerisinde teslim almanız gerekmektedir. Siparişinizi 7 gün içerisinde teslim almamanız durumunda iade işlemi gerçekleştirilecektir.

Mağazaya teslim edilen ürünlerin iptal işlemi yapılamamaktadır. Mağazadan iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ek bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

0850 208 71 71 Çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Ürünlerinizi mail adresinize gönderilmiş olan faturanızla beraber mağazamızın kasa noktasından teslim alabilirsiniz. Fatura ile teslim işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Siparişte herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Siparişinizdeki herhangi bir ürünü/ürünleri iptal etmek için siparişiniz “Hazırlanıyor” statüsünde ise ''Siparişlerim'' alanından ilgili siparişi seçerek iptal etmek istediğiniz ürünün altında bulunan ''Bu ürünü iptal/iade et'' sekmesi seçilir. İptal etmek istediğiniz ürünleri seçtikten sonra iptal nedeni seçilir. Sayfanın alt kısmında bulunan ''İptal iade koşulları'' kabul edildikten sonra ''Devam Et'' butonu seçilir. ''iptal Talebi Oluştur'' ile işlem sonuçlandırılır. İptal işleminde hata almanız ya da destek gerektiren konularda 0850 208 71 71 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilirsiniz.

30 gün içerisinde değişim ve iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Değişim işlemleri internet mağazamızdan yapılamamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz Koton tarafından aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel

veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

*Koton tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunumu için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle siparişlerinize yönelik iletişimleri sağlamak (bazı iletişimler bizlere ilettiğiniz özel talepler sebebiyle de yapılabilecektir. Örn. Satın almak istediğiniz ürünün stoklarımızda bulunmaması ve akabinde sizin ilgili ürün için stok güncellemesinden haberdar olmak istemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesi,)

*Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Koton ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız üzerinden tarafınıza sunulması ve satış sözleşmesinin kurulması veya ifası

*Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması

*Ürün iade veya değişim süreçlerine ilişkin taleplerinizi yerine getirmek, bu kapsamda tarafınızla gerekli iletişimleri sağlamak 

*Üyelik oluşturmanız halinde Koton web sitesi üyeliğinizin oluşturulması, geçmiş sipariş detaylarınızın tarafınıza sunulması, sipariş sürecinizi kolaylaştırmak için

profil ve adres bilgilerinizin kaydedilmesi  

*Koton Sadakat Programı’ndan faydalanmak istemeniz halinde üyeliğinizin oluşturulması, puan ve

benzeri menfaatlerden yararlanılmasının sağlanması ve Sadakat Programı’na yönelik bilgilendirme iletişimlerinin yürütülmesi

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim Bilgisi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması

*Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi

*Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

*Müşteri iletişim bilgilerinin gerekli olduğu hallerde güncellenmesi

*Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması

*İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi  

*Finansal işlemlerin takibi ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

*Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

*Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

*Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

*Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası (Örn. Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması)

*Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

*İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.

Koton Web Sitesi Üyeliği ve/veya Sadakat Programına Katılan Müşteriler

Tercih eden Koton müşterileri Koton sadakat programına kaydolarak ve/veya Koton web sitesi üyeliği ile katılmış oldukları sadakat programı kapsamında kendilerine özel kampanya ve fırsatlardan faydalanabilir, pazarlama iletişimleri almayı tercih edebilir ve Koton tarafından sunulan puan kazanma/harcama, hediye çeki kazanma, indirim gibi avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir. Koton üyelik sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.koton.com/sadakat-kart-uyelik-sozlesmesi/

Sadakat programına katılım kapsamında Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden müşteriler ve web sitesi üyeliği kapsamında sadakat programına ilişkin koşulları kabul eden müşterilere ait kişisel veriler, aşağıda yer verilen amaçlar ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

*Sadakat programına katılımınızın tamamlanması, program dahilinde puan kazanımları, hatırlatmalar ve benzeri iletişimlerin yapılması, program üyelik sözleşmesinde

taahhüt edilen hususların yerine getirilmesi, program kapsamında hak kazanılan puan, indirim ve diğer menfaatleri kullanabilmeniz ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması ile sizlere gösterilmesi ve müşteri bazında kazanılan/harcanan standart ve kampanya bazlı puan bakiyelerinin takip edilmesi. 

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması   

*Fiziksel mağaza, web sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi gibi satış ve işlem kanallarında yapacağınız işlemlerin takip edilerek müşteri bazlı tekilleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması

*Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini anlamak, bu kapsamda analizler, istatistiksel çalışmalar, anketler ve araştırmalar yapmak adına veri elde etmek; kampanya, satış kanalları, ürün ve hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçümlenmesi

*Ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek amacıyla iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Pazarlama

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması (Sadakat programına katılırken vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Ancak açık rızanızı geri

almanız halinde, sadakat programı kapsamında tarafınıza sağlanan puan kazanma, hediyelere hak kazanımı, indirimler gibi program kapsamında sağlanan faydalardan yararlanmanız mümkün olmayacaktır)

*Size özel kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması; ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncellemeler, size özel teklifler, etkinliklere davetler, anketler hakkında iletişimlerin yapılması

*Alışveriş alışkanlıklarınızın anlaşılması, müşteri profilinizin ve

segmentinizin belirlenmesi/oluşturulması, Şirketimizle olan temaslarınızın değerlendirilerek ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi (Örn. alışveriş tarihlerinizin, alışverişlerinizi hangi mağazadan yaptığınızın, tercih ettiğiniz ürün kategorisinin incelenmesi sonunda size özel kampanyalar oluşturulması ve ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürünlere ilişkin pazarlama gönderimleri yapılması)

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler

dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: İş Ortakları (Şirket’in ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak kampanya gibi ticari ilişkiler bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Şirketimizden talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Şirketimizle akdedilmiş olan sözleşme ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla,

söz konusu sözleşme ya da müşteri talebi için veri paylaşımının zorunlu olması ya da bu doğrultuda açık rızanızın bulunması.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Tedarikçiler (Hizmetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri, araştırma firmaları, reklam ajansları, danışmanlık aldığımız taraflar, veri tabanı altyapısı hizmetleri sunan tedarikçiler, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Hizmet alınan tarafların Şirketimiz faaliyetlerine destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar (İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması.

*Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Koton tarafından elektronik ortamda çağrı merkezimiz, WhatsApp, www.koton.com web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve e-postalar vasıtasıyla, fiziki ortamda ise mağazalarımızı ziyaretiniz, mağazalarımızdaki tabletler, basılı matbu formlar vasıtasıyla ve ortak faaliyetler yürüttüğümüz iş ortaklarımız aracılığı ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

İlgili Kişilerin Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,    

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

*Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi tıklayınız alandan adresinden ulaşabileceğiniz veri Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Whatsapp KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No: 3  A  Blok SARIYER/ İSTANBUL  olan, 0581059098402637 mersis no’lu Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve yine KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Whatsapp aracılığı ile işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.


Şirketimizle aranızdaki müşteri ilişkiniz hakkında, tarafınızla Whatsapp isimli mobil uygulama ve bu uygulamadan tarafınıza ileti gönderilmesi sonrasında gerçekleşebilecek her türlü görüşme ve yazışma kapsamında Şirketimize iletebileceğiniz şahsınızla ilişkilendirilebilecek her türlü veri kişisel veri kapsamında olduğundan; Şirketimizle aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek, müşteri ilişkileri faaliyetlerimizin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve sair amaçlarla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir.


Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.


İşlenen kişisel verileriniz; ilgili verileri Whatsapp isimli uygulamanın merkezi ve veri kayıt alanları yurtdışında olması nedeniyle, KVKK madde 9’a uygun olarak yurtdışıyla paylaşılmış olacaktır. Ayrıca işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesine uygun olarak yukarıdaki amaçlarla mevzuatın öngördüğü kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz; Şirketimizle Whatsapp üzerinden yapacağınız yazışmalarla ve bu yazışmalara bağlı olarak tarafınızla gerçekleşebilecek sair yazışma ve görüşmelerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilebilecektir.


Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, linkten adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sadakat Kart Üyelik Sözleşmesi

KOTON SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.    SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI


1.1. İşbu Koton Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton”) tarafından yürütülen Koton Sadakat Programı’na (“Program”) katılım sağlayan üyeler (“Üye”) ile Koton arasında, Üye’nin Program kapsamındaki menfaatlerden yararlanmasına

yönelik koşulların belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.


1.2. Üye ve Koton birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.


2.    SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI VE AMACI


2.1. Koton Sadakat Programı, Üye’nin Koton’un belirleyeceği Koton fiziki mağazalarında, www.koton.com internet sitesi ve Koton mobil uygulaması üzerinden yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanları işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir Sadakat Programı’dır. İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Program’dan faydalanmayı talep etmesi çerçevesinde Program’ın koşul ve şartları hakkında bilgilendirilmesi ve üyelik kabulünün alınmasıdır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğü itibariyle Program’a üyelik ilk aşamada Koton’un belirlediği fiziki mağazalarda sağlanacak olup, üyelik alınabilecek diğer kanallar açıldığında bu kanallar için belirtilen koşul ve şartlar uygulanacaktır. Bu minvalde güncel duyurular Koton tarafından duyurulacaktır.

2.3. Koton, işbu Sözleşme çerçevesindeki Program koşul ve şartlarını her zaman değiştirebilme yetkisini haizdir. Program koşul ve şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler çerçevesinde işbu Sözleşme güncellenerek Üye’ye sunulacaktır.

 

3.    TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. Sözleşme, Program’a kayıt esnasında Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ve Üye’nin

onayının Koton tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.


3.2. Koton Sadakat Programı’na üyelik ücretsizdir. Üyeliklerin tanımlanması elektronik ortamda QR kodları vasıtasıyla veya Üye’nin ziyaret etmesi ile www.koton.com internet sitesinden doldurulan üyelik formu, Koton Mobil Uygulaması vasıtasıyla veya fiziki ortamda Koton mağazalarından gerçekleştirilebilmektedir.

3.3. Koton, sadakat programı ile Üye’ye, satın aldığı ürün ve hizmetler ve sair işlemleri doğrultusunda, ilgili koşulları sağlayan ve/veya tüm Üyeler’e puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. Koton, işbu sadakat programı kapsamında Üye’nin kazandığı puanların hesaplanması, kazandığı puanlara dair kendisine bilgi verilmesi, kullanım süresi dolacak puanların hatırlatılması gibi kişiye menfaatlerin sağlanması için gerekli süreçleri yürütür ve programı işletir.

3.4. Üye, puan bakiyelerini Koton mağazalarından, koton uygulamasından veya koton müşteri

hizmetleri çağrı merkezi kanallarından sorgulayabilir.

3.5. Üye, Program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla kazandığı puanları puan kazanımının gerçekleştiği sene içerisinde kullanabilecektir.  Bu süre içerisinde kullanılmayan puanlar, puan kazanımı olan sene sonunda silinecektir. Üye, Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması halinde halihazırda kazanmış olduğu puanları kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

3.6. Üye’nin puanları, fiziksel mağazada yaptığı alışverişlerde alışveriş tarihinden

itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden online ödemeli yaptığı alışverişlerde ilgili siparişe ait fatura kesimi gerçekleştikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden kapıda ödemeli yaptığı alışverişlerde sipariş teslim edildikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde puan yüklenecektir. Poşet, kargo ücreti ve kapıda ödeme hizmet bedeli tutarlarına puan kazandırılmamaktadır. Bu kapsamda kazanılan puanlar ise yalnızca tek seferde kullanılabilecek, parça parça kullanılamayacaktır.

Kazanılan puanlar ise yalnızca Üye’nin Program üyeliğinin mevcut/aktif olması durumunda kullanılabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Üye’nin Program üyeliğinin sona ermesi ve/veya Üye’nin Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması durumunda Üye’nin kazandığı puanlar silinecek ve Üye’nin kazandığı puanların ve/veya Program kapsamında sağlanan menfaatlerin kazanılmış hak

olduğunu ileri sürülemeyecektir.

3.7. Üye’nin, fiziksel mağazada puan kullanmak istemesi halinde telefon numarasına gelen doğrulama kodunu ilgili mağaza personeline bildirmesi gerekecektir; internet sitesinden puan kullanmak istemesi halinde ise www.koton.com internet sitesinde daha önce oluşturduğu üyeliğe istinaden Üye girişi yapması gerekecektir. Üye’nin www.koton.com internet sitesi üzerinden puan kullanabilmesi için; halihazırda www.koton.com internet sitesinde üyeliğinin bulunması, ilgili alışverişi üye girişini gerçekleştirdikten sonra tamamlaması ve Program üyeliğinin mevcut/aktif olması (Üye’nin Program üyeliğinin sona ermemiş olması

ve/veya Üye’nin Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunmamış olması)  gerekmektedir.

3.8. Program münhasıran Koton’un yönetimi doğrultusunda Üye’ye sunulmaktadır. Bu kapsamda, Koton;

Program koşullarını, Program’ın sunulduğu kanalları ve puanların kullanımına yönelik şartları her zaman değiştirebilir. Koton’un bu hakkı saklı kalmak şartıyla; sadakat kart üyesi olarak gerçekleştirilen alışverişlerde Üye’ye belirli bir süre/dönem için kullanılabilecek şekilde veya belirli bir tutar üzerinde alışveriş yapılması halinde kullanılabilmek üzere puan kazandırabilecektir.  Üye’nin kazandığı puanları kullanabilmesi ve puanlardan faydalanabilmesi münhasıran Koton tarafından belirlenen koşulları sağlamasına bağlı olacaktır. Program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla, Üye her halükârda sadakat kart ile gerçekleştirdiği tüm alışverişlerden farklı koşullara tabi olarak kullanılabilecek şekilde puan kazanacaktır.

3.9. Üye’nin sadakat kart kapsamında biriken puanlarını kullanarak yaptığı alışverişin iadesi/iptali söz konusu olduğunda kullanılan puanlar Üye’ye iade edilmeyecektir.

3.10. Üye’nin yaptığı alışverişe istinaden hak kazandığı puanlar; siparişin iade edilmesi durumunda, iadeden önce alışverişe istinaden kazanılan puanların kullanılmamış olması halinde, Program üyeliğinin

sona ermesi durumunda, Program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunulması halinde silinecektir ve kullanılamayacaktır. Üye, iade öncesinde iade ettiği üründen kazandığı puanları kullanmış ise, iade öncesinde ilgili alışveriş kapsamında kullandığı puan, puan bakiyesine eksi olarak yansıyacaktır.

3.11. Üye, Program kapsamında kendisine sunulacak faydaları üçüncü kişilere kullandıramaz, üçüncü kişilerin faydalanmasını sağlayamaz veya buna aracılık edemez, kendi ticari faaliyetleri kapsamında kullanamaz.

3.12. Program’ın kötüye kullanıldığının veya bu hükümlerin ihlal edildiği Koton tarafından tespit edilirse veya bu konuda bir şüphe söz konusu olursa Üye’nin sadakat programı üyeliği askıya alınabilir veya

kapatılabilir. Bu hallerde Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmadığı gibi sadakat programı kapsamındaki menfaatlerin kazanılmış hak olduğunu ileri süremez.

3.13. Üye, Koton Çağrı Merkezi aracılığıyla her zaman işbu Sözleşme’yi feshetme ve Program üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3.14.  Koton Club üyeliği yapacak kişilerin 16 yaş ve üzerinde olması gereklidir.


4.     SÖZLEŞME’NİN FESHİ


4.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Sözleşmesi'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin

her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde, Üye’nin Program kapsamında kazandığı puanlar/menfaatler hariç olmak üzere, Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.2. Koton, Üye’nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.5.     SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


5.1. Koton, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi, her türlü hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Üye’ye bildirim yapmak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.


5.2. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Üye’ye bildirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.6.     MUHTELİF HÜKÜMLER


6.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Koton’un resmi defter ve ticari kayıtları ile e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

6.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların

Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den

kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.3. Bildirim; Koton, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle üyeliğine ilişkin iletişim kuracaktır.

Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.4. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha

sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


6 (altı) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Mağazalarımız
Aradığınız KOTON mağazasına ülke ve şehir bilgilerini seçerek ulaşabilirsiniz.
Arama

Ürün tekrar stoklarımıza geldiğinde, hesabındaki mail adresine talebin üzerine bilgilendirme yapacağız.