{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
Koton

Koton olarak sürdürülebilirliği varoluşumuza anlam katan bir ana çerçeve olarak kabul ediyoruz.
Bugüne kadar sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmalardan öğrendiklerimizden güç alıyor ve yeni gelişim adımlarımızı ‘Yaşama Saygı’ başlığı altında topluyoruz.
‘Yaşama Saygı’ anlayışımızın odağında dünyaya, topluma, insana ve işimize saygı yer alıyor.
Nefesimiz olan dünyamıza, içinde var olduğumuz toplumumuza, dokunduğumuz tüm insanlara ve marka değerimizin temel kaynağı olan işimize saygı, sürdürülebilirlik anlayışımızın özünü oluşturuyor.


Yaşama Saygı diyor; strateji ve hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlandırıyoruz.
Yaşama Saygı diyor; paydaşlarımızla iş birlikleri geliştirerek etki gücümüzü daha iyi bir dünyanın inşasında kullanıyoruz.
Yaşama Saygı diyor; gelişim adımlarımızı ve tecrübemizi şeffaflıkla paylaşacağımızı taahhüt ediyoruz.
Ortak geleceğimiz için..
• Dünyaya
• Topluma
• İnsana
• İşimize
Saygı..

Yaşama Saygı!

Koton
Koton

Dünyanın sadece insanların değil, tüm canlıların yuvası olduğunu biliyoruz. Gezegenimiz ve üzerindeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyuyoruz.

Çevremize ve gezegenimize özen göstermenin bir tercih değil, zorunluluk olduğunun bilincindeyiz. Moda endüstrisinin etkili bir oyuncusu olarak, başta su olmak üzere doğal kaynakların korunmasında çözüme katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu paylaşıyoruz. Faaliyetlerimizle dünyaya bıraktığımız izlerin etkilerini azaltmak için hedefler koyuyor ve inisiyatif alıyoruz.

Koton

İnsan sağlığı, güvenliği ve mutluluğu önceliğimiz.   Temel bir ihtiyaç olan giyinme, bugün kendini ifade etmenin, özgürlüğün ve daha fazlasının simgesi. İnsana hizmet ediyoruz. En temel ihtiyaçlardan birine cevap verirken insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini de sağlıyoruz. Bu işimizin bir yanı.   Diğer yanı da işimizi birlikte yaptığımız insanımız. Üretimden başlayarak satış sonrası müşteri memnuniyeti de dahil olmak üzere tüm süreçlerde yer alan insanlarımız bizim en önemli  değerimiz.  

Çalışanlarımızın donanımlarını, becerilerini geliştirmek için çaba harcıyoruz.   Ekosistemimizde yer alan herkese karşı sorumluluk duyuyoruz. Bağlantıda olmayı ve öğrenme odaklı paylaşımı önemsiyoruz. Rehber edindiğimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı tüm tedarikçilerimizle paylaşıyor ve iş birliğimizi, hedef birliğimizle daha da güçlü kılmayı taahhüt ediyoruz.

Koton

Geldiğimiz nokta, işimizi büyütmek için bizi cesaretlendiriyor. Büyüme odaklı bir şirketiz. İşimizi büyütmeyi ve karlılığı sağlamayı hem kendi geleceğimiz hem de merkezinde bulunduğumuz ekosistem için gerekli görüyoruz.  Dijitalleşme, yalınlık ve çeviklik ile sektörümüzde lider olmayı hedefliyoruz.  Her gün daha iyisini tasarlamayı, üretmeyi, daha geniş kitlelere en yenilikçi şekilde sunmayı İşimize Saygının gereği görüyoruz. Sektörümüzdeki hıza ayak uydurabilecek, değişimi yönetebilecek hızdayız. Perakende uzmanlığımızın yanı sıra teknoloji

ve Ar-Ge  çalışmalarımızla hem şirketimize hem sektörümüze değer katmayı hedefliyoruz.

Koton

Sunduğumuz her bir moda ürününün toplumsal hayata bir katkı sağladığına inanarak çalışıyoruz. İyi ve büyük işlerin ancak sağlıklı ve güçlü toplumlarda gerçek değerini bulacağına inanıyoruz. Bu nedenle de toplumdan aldığımızı topluma vermeyi, toplulukları  güçlendirmeyi öncelikli sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Etki gücü yüksek projelerle toplumsal gelişime katkı sunmayı hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi geçmişten bugüne çözüme katkı sunduğumuz alan olmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda tüm paydaşlarımızla kol kola yürümekten yanayız. Uluslararası alandaki inisiyatiflere üye oluyor, taahhütlerimizi toplumla paylaşıyoruz. Şeffaflıkla yürüttüğümüz tüm  

çalışmalarımızla ilgili bilgi ve kaynaklarımızı paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Koton
Better Cotton Initiative üyesi ilk Türk markasıyız. Dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda pamuk üretmesini sağlamak için oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen bir program olan Better Cotton Initiative (BCI) üyesi olan ilk Türk markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu üyeliğimizle, pamuk üretiminde sürdürülebilir tarım ilkelerinin uygulanmasına destek veriyoruz. ‘İyi pamuk’ sadece pamuğun kalite sürecini değil aynı zamanda üretiminin de çevreye, çalışana ve insana saygılı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayan bir süreci ifade ediyor. BCI, pamuk üretimi yapan milyonlarca çiftçiye, hem kendi üretim süreçlerinde verimlilik sağlamak, hem daha az su ve daha az zararlı kimyasal kullanarak gezegenimizi korumak konusunda rehberlik ediyor. BCI tarafından verilen eğitimler, sürdürülebilir pamuk üretim yöntemleri, suyun verimli kullanılması, toprağın sağlığı ve doğal yapısını korumak, üretim süreçlerinde adil, dengeli ve kapsayıcı bir şleyiş kazandırmak gibi çok boyutlu bir fayda döngüsü yaratmayı hedefliyor. Bugün Türkiye de dahil 23 ülkede, toplam 2,3 milyon çiftçinin ‘iyi pamuk’ (Better Cotton) üretmesine katkı sağlıyoruz. BCI lisanslı çiftçiler, dünya genelindeki toplam pamuk üretiminin yüzde 22’sini gerçekleştiriyor. Çiftçilerin uygulamaları, Better Cotton tarafından sonuna kadar takip ediliyor. Koton olarak çevre sağlığını ve pamuk çiftçisinin gelişimini amaçlayan BCI üyesi olmaktan ve sürdürülebilir pamuk üretimi için fark yaratanların yanında yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Koton olarak üyeliğimizin ilk yılında (2020) tüm pamuk içeren ürünlerimizin yüzde onunu ve beş sene içinde pamuk içeren ürünlerimizin yüzde altmışını BCI standartlarına uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz.
Koton

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yepyeni bir döneme 

giriyoruz. Açtığımız yeni yolda birlikte öğrenmeye,

paylaşmaya hazırız.


Yaşamı ve dünyamızı saygıyla güzelleştirmeye söz

veriyoruz…


KOTON

Sürdürülebilirlik Raporu Koleksiyonu Keşfedin
Projelerimiz
Mağazalarımız
Aradığınız KOTON mağazasına ülke ve şehir bilgilerini seçerek ulaşabilirsiniz.
Ara

Ürün tekrar stoklarımıza geldiğinde, hesabındaki mail adresine talebin üzerine bilgilendirme yapacağız.