{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
elbise, etek, mayo, tişört, gömlek
Türkçe
Mağazalarımız
Aradığınız KOTON mağazasına ülke ve şehir bilgilerini seçerek ulaşabilirsiniz.
Arama

Ürün tekrar stoklarımıza geldiğinde, hesabındaki mail adresine talebin üzerine bilgilendirme yapacağız.

KOTON SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.    SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

 

1.1. İşbu Koton Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton”) tarafından yürütülen Koton Sadakat Programı’na (“Program”) katılım sağlayan üyeler (“Üye”) ile Koton arasında, Üye’nin Program kapsamındaki menfaatlerden yararlanmasına yönelik koşulların belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.

1.2. Üye ve Koton birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

2.    SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI VE AMACI

 

2.1. Koton Sadakat Programı, Üye’nin Koton’un belirleyeceği Koton fiziki mağazalarında, www.koton.com internet sitesi ve Koton mobil uygulaması üzerinden yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanları işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir Sadakat Programı’dır. İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Program’dan faydalanmayı talep etmesi çerçevesinde Program’ın koşul ve şartları hakkında bilgilendirilmesi ve üyelik kabulünün alınmasıdır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğü itibariyle Program’a üyelik ilk aşamada Koton’un belirlediği fiziki mağazalarda sağlanacak olup, üyelik alınabilecek diğer kanallar açıldığında bu kanallar için belirtilen koşul ve şartlar uygulanacaktır. Bu minvalde güncel duyurular Koton tarafından duyurulacaktır.

2.3. Koton, işbu Sözleşme çerçevesindeki Program koşul ve şartlarını her zaman değiştirebilme yetkisini haizdir. Program koşul ve şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler çerçevesinde işbu Sözleşme güncellenerek Üye’ye sunulacaktır.

 

3.    TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Sözleşme, Program’a kayıt esnasında Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması ve Üye’nin onayının Koton tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.

3.2. Koton Sadakat Programı’na üyelik ücretsizdir. Üyeliklerin tanımlanması elektronik ortamda QR kodları vasıtasıyla veya Üye’nin ziyaret etmesi ile www.koton.com internet sitesinden doldurulan üyelik formu, Koton Mobil Uygulaması vasıtasıyla veya fiziki ortamda Koton mağazalarından gerçekleştirilebilmektedir.

3.3. Koton, sadakat programı ile Üye’ye, satın aldığı ürün ve hizmetler ve sair işlemleri doğrultusunda, ilgili koşulları sağlayan ve/veya tüm Üyeler’e puan kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır. Koton, işbu sadakat programı kapsamında Üye’nin kazandığı puanların hesaplanması, kazandığı puanlara dair kendisine bilgi verilmesi, kullanım süresi dolacak puanların hatırlatılması gibi kişiye menfaatlerin sağlanması için gerekli süreçleri yürütür ve programı işletir.

3.4. Üye, puan bakiyelerini Koton mağazalarından veya koton müşteri hizmetleri çağrı merkezi kanallarından sorgulayabilir.

3.5. Üye, program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla kazandığı puanları puan kazanımının gerçekleştiği sene içerisinde kullanabilecektir.  Bu süre içerisinde kullanılmayan puanlar, puan kazanımı olan sene sonunda silinecektir. Üye, program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması halinde hali hazırda kazanmış olduğu puanları kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

3.6. Üye’ninpuanları, fiziksel mağazada yaptığı alışverişlerde alışveriş tarihinden

itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden online ödemeli yaptığı alışverişlerde ilgili siparişe ait fatura kesimi gerçekleştikten sonra 7 (yedi) gün içerisinde, www.koton.com internet sitesinden kapıda ödemeli yaptığı alışverişlerde sipariş teslim edildikten sonra 7 (yedi) gün

içerisinde puan yüklenecektir. Kazanılan puanlar ise yalnızca üye'nin program üyeliğinin mevcut/aktif olması durumunda kullanılabilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, üye'nin program üyeliğinin sona ermesi ve/veya üye'nin program üyeliğinin silinme talebi bulunması durumunda üye'nin kazandığı puanlar silinecek ve üye'nin kazandığı puanların ve/veya program kapsamında sağlanan menfaatlerin kazanmış olduğunu ileri sürülemeyecektir.

3.7. Üye’nin, fiziksel mağazada puan kullanmak istemesi halinde telefon numarasına gelen doğrulama kodunu ilgili mağaza personeline bildirmesi gerekecektir; internet sitesinden puan kullanmak istemesi halinde ise www.koton.com internet sitesinde daha önce oluşturduğu üyeliğe istinaden Üye girişi yapması gerekecektir. Üye’nin www.koton.com internet sitesi üzerinden puan kullanabilmesi için; halihazırda www.koton.com internet sitesinde üyeliğinin bulunması, ilgili alışverişi üye girişini gerçekleştirdikten sonra tamamlaması ve program üyeliğinin mevcut/aktif olması (Üye'nin program üyeliğinin sona ermemiş olması ve/veya üye'nin program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunmamış olması) gerekmektedir.

3.8. Program münhasıran Koton’un yönetimi doğrultusunda Üye’ye sunulmaktadır. Bu kapsamda, Koton; Program koşullarını, Program’ın sunulduğu kanalları ve puanların kullanımına yönelik şartları her zaman değiştirebilir. Koton’un bu hakkı saklı kalmak şartıyla; sadakat kart üyesi olarak gerçekleştirilen alışverişlerde Üye’ye belirli bir süre/dönem için kullanılabilecek şekilde veya belirli bir tutar üzerinde alışveriş yapılması halinde kullanılabilmek üzere puan kazandırabilecektir. Üye’nin kazandığı puanları kullanabilmesi ve puanlardan faydalanabilmesi münhasıran Koton tarafından belirlenen koşulları sağlamasına bağlı olacaktır. Program üyeliğinin mevcut/aktif olması şartıyla, Üye her halükârda sadakat kart ile gerçekleştirdiği tüm alışverişlerden farklı koşullara tabi olarak kullanılabilecek şekilde puan kazanacaktır.

3.9. Üye’nin sadakat kart kapsamında biriken puanlarını kullanarak yaptığı alışverişin iadesi/iptali söz konusu olduğunda kullanılan puanlar Üye’ye iade edilmeyecektir.

3.10. Üye’nin yaptığı alışverişe istinaden hak kazandığı puanlar; siparişin iade edilmesi durumunda, iadeden önce alışverişe istinaden kazanılan puanların kullanılmamış olması halinde, program üyeliğinin sona ermesi durumunda, program üyeliğinin silinmesi talebinde bulunması halinde silinecektir ve kullanılamayacaktır. Üye, iade öncesinde iade ettiği üründen kazandığı puanları kullanmış ise, iade öncesinde ilgili alışveriş kapsamında kullandığı puan, puan bakiyesine eksi olarak yansıyacaktır.

3.11. Üye, Program kapsamında kendisine sunulacak faydaları üçüncü kişilere kullandıramaz, üçüncü kişilerin faydalanmasını sağlayamaz veya buna aracılık edemez, kendi ticari faaliyetleri kapsamında kullanamaz.

3.12.Program’ın kötüye kullanıldığının veya bu hükümlerin ihlal edildiği Koton tarafından tespit edilirse veya bu konuda bir şüphe söz konusu olursa Üye’nin sadakat programı üyeliği askıya alınabilir veya kapatılabilir. Bu hallerde Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmadığı gibi sadakat programı kapsamındaki menfaatlerin kazanılmış hak olduğunu ileri süremez.

3.13.  Üye, Koton Çağrı Merkezi aracılığıyla her zaman işbu Sözleşme’yi feshetme ve Program üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

3.14. Koton Club üyeliği yapacak kişilerin 16 yaş ve üzerinde olması gereklidir.

 

4.    SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

4.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Sözleşmesi'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde, üye'nin program kapsamında kazandığı puanlar/menfaatler hariç olmak üzere taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

4.2. Koton, Üye’nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

5.    SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

5.1. Koton, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi, her türlü hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Üye’ye bildirim yapmak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir.

5.2. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Üye’ye bildirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

6.    MUHTELİF HÜKÜMLER

 

6.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Koton’un resmi defter ve ticari kayıtları ile e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

6.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

6.3. Bildirim; Koton, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle üyeliğine ilişkin iletişim kuracaktır. Üye, telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.4. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

6 (altı) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz Koton tarafından aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişiselveri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması


*Koton tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunumu için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle siparişlerinize yönelik iletişimleri sağlamak (bazı iletişimler bizlere ilettiğiniz özel talepler sebebiyle de yapılabilecektir. Örn. Satın almak istediğiniz ürünün stoklarımızda bulunmaması ve akabinde sizin ilgili ürün için stok güncellemesinden haberdar olmak istemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesi,)

*Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Koton ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulama kanallarımız üzerinden tarafınıza sunulması ve satış sözleşmesinin kurulması veya ifası

*Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması

*Ürün iade veya değişim süreçlerine ilişkin taleplerinizi yerine getirmek, bu kapsamda tarafınızla gerekli iletişimleri sağlamak 

*Üyelik oluşturmanız halinde Koton web sitesi üyeliğinizin oluşturulması, geçmiş sipariş detaylarınızın tarafınıza sunulması, sipariş sürecinizi kolaylaştırmak için

profil ve adres bilgilerinizin kaydedilmesi  

*Koton Sadakat Programı’ndan faydalanmak istemeniz halinde üyeliğinizin oluşturulması, puan ve

benzeri menfaatlerden yararlanılmasının sağlanması ve Sadakat Programı’na yönelik bilgilendirme iletişimlerinin yürütülmesi

*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama, Finans, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim Bilgisi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması


*Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi

*Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

*Müşteri iletişim bilgilerinin gerekli olduğu hallerde güncellenmesi

*Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması

*İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Pazarlama, Finans, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


*Müşteri kayıt süreçleri ve ilişkilerinin yürütülmesi  

*Finansal işlemlerin takibi ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

*Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

*Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

*Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

*Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

*Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

*Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası (Örn. Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması)

*Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki Sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


*İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması


*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.


Koton Web Sitesi Üyeliği ve/veya Sadakat Programına Katılan Müşteriler

Tercih eden Koton müşterileri Koton sadakat programına kaydolarak ve/veya Koton web sitesi üyeliği ile katılmış oldukları sadakat programı kapsamında kendilerine özel kampanya ve fırsatlardan faydalanabilir, pazarlama iletişimleri almayı tercih edebilir ve Koton tarafından sunulan puan kazanma/harcama, hediye çeki kazanma, indirim gibi avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir. Koton üyelik sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.koton.com/sadakat-kart-uyelik-sozlesmesi/

Sadakat programına katılım kapsamında Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesi’ni kabul eden müşteriler ve web sitesi üyeliği kapsamında sadakat programına ilişkin koşulları kabul eden müşterilere ait kişisel veriler, aşağıda yer verilen amaçlar ve belirtilen hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesi kapsamında düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması


*Sadakat programına katılımınızın tamamlanması, program dahilinde puan kazanımları, hatırlatmalar ve benzeri iletişimlerin yapılması, program üyelik sözleşmesinde

taahhüt edilen hususların yerine getirilmesi, program kapsamında hak kazanılan puan, indirim ve diğer menfaatleri kullanabilmeniz ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması ile sizlere gösterilmesi ve müşteri bazında kazanılan/harcanan standart ve kampanya bazlı puan bakiyelerinin takip edilmesi. 


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


*Fiziksel mağaza, web sitesi, mobil uygulama ya da çağrı merkezi gibi satış ve işlem kanallarında yapacağınız işlemlerin takip edilerek müşteri bazlı tekilleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması

*Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini anlamak, bu kapsamda analizler, istatistiksel çalışmalar, anketler ve araştırmalar yapmak adına veri elde etmek; kampanya, satış kanalları, ürün ve hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçümlenmesi

*Ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek amacıyla iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderilmesi.


Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, İşlem Güvenliği, Pazarlama

Hukuki Sebep: Açık rızanızın bulunması (Sadakat programına katılırken vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Ancak açık rızanızı geri

almanız halinde, sadakat programı kapsamında tarafınıza sağlanan puan kazanma, hediyelere hak kazanımı, indirimler gibi program kapsamında sağlanan faydalardan yararlanmanız mümkün olmayacaktır)


*Size özel kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması; ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncellemeler, size özel teklifler, etkinliklere davetler, anketler hakkında iletişimlerin yapılması

*Alışveriş alışkanlıklarınızın anlaşılması, müşteri profilinizin ve

segmentinizin belirlenmesi/oluşturulması, Şirketimizle olan temaslarınızın değerlendirilerek ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi (Örn. alışveriş tarihlerinizin, alışverişlerinizi hangi mağazadan yaptığınızın, tercih ettiğiniz ürün kategorisinin incelenmesi sonunda size özel kampanyalar oluşturulması ve ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürünlere ilişkin pazarlama gönderimleri yapılması)

*Tarafımızla paylaştığınız iletişim bilgileri ve verdiğiniz izinler

dahilinde SMS, arama, e-posta, Whatsapp, tarayıcı ya da mobil uygulama bildirimleri gibi kanallardan pazarlama ve tanıtım iletilerinin gönderilmesi.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir:


Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: İş Ortakları (Şirket’in ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, iş ortaklığı, program ortaklığı, ortak kampanya gibi ticari ilişkiler bulunan yurt içi ve/veya yurt dışında kurulu olan taraflar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Şirketimizden talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Şirketimizle akdedilmiş olan sözleşme ve taleplerin yerine getirilmesi amacıyla, söz konusu sözleşme ya da müşteri talebi için veri paylaşımının zorunlu olması ya da bu doğrultuda açık rızanızın bulunması.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Tedarikçiler (Hizmetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezleri, araştırma firmaları, reklam ajansları, danışmanlık aldığımız taraflar, veri tabanı altyapısı hizmetleri sunan tedarikçiler, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm 3. taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Hizmet alınan tarafların Şirketimiz faaliyetlerine destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri.

*Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar: Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar (İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini teminen bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir.)

*Aktarma Amaçlarımız: Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi, yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin işletilmesi, mevzuat gerekliliklerinin sağlanması.

*Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Koton tarafından elektronik ortamda çağrı merkezimiz, WhatsApp, www.koton.com web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve e-postalar vasıtasıyla, fiziki ortamda ise mağazalarımızı ziyaretiniz, mağazalarımızdaki tabletler, basılı matbu formlar vasıtasıyla ve ortak faaliyetler yürüttüğümüz iş ortaklarımız aracılığı ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.


İlgili Kişilerin Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,    

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

*Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan

işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

*Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi tıklayınız. alandan adresinden ulaşabileceğiniz veri Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.