Türkiye'nin Öncü Moda ve Giyim Markası

Koton’da Kadın Yaklaşımı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Politikası

Kadın, keşfeder, üretir, renklendirir, fark katar.
İpliğin kumaşa dönüşmesi gibi, düşüncesini, emeğini, vizyonunu sabırla bir araya getirip işleyerek değere dönüştürür.
KOTON olarak; kadınlarımızın hayata kattığı renkleri artırmayı, üreten, yenileyen, değer yaratan kadınlara destek olmayı ve kadının sosyal hayat ve çalışma hayatındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor ve önemsiyoruz.

Çünkü, üretmek, değer katmak ve renklendirmek KUMAŞIMIZDA VAR!

KOTON, eşit fırsatlar sunan bir işveren olarak eşit ve adil kariyer ve ücret politikası yürüterek tüm kadın çalışanlarının yanındadır. KOTON, kadın çalışanlarına yönelik özel yan hakları ve ayrıcalıkları önemser.

KOTON, kadın çalışanlarının iş ve sosyal hayatlarındaki zorlukları aşmaları konusunda her türlü çabayı destekler ve fiziki koşulların gerçekleştirmesini sağlayacak uygulamaları hayata geçirir.

KOTON, kadın çalışanlarının birbirlerine destek olabilecekleri çalışma ortamlarını yaratır.

KOTON, kadın çalışanlarının eğitimini ve gelişimini destekler, kadın yönetici sayısını artırmayı hedefleyen aksiyonlar alır ve takibini yapar.

KOTON, kadınların ekosistem içinde yer almasını teşvik eden tüm çalışmaları çalışanları, tedarikçileriyle ve iş ortaklarıyla destekler, üreten kadınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlar.

KOTON kapsayıcı iş modeli çerçevesinde, kadının ekonomik sistem içerisinde yer almasını sağlayacak önemli projelere ve inisiyatiflere liderlik ederek topluma ilham verir ve bu alanda öncü konumdadır.

KOTON, kadınların çalışma hayatında aktif olarak yer almasına ve üretmesine teşvik eden sosyal sorumluluk projelerini destekler.

KOTON, liderlik eden kadınların yer aldığı çeşitli platformlar ile dayanışma gösterir ve iş birliği içerisinde çeşitli projelerin ve uygulamaların takipçisi olur.

KOTON, cinsiyet eşitliğinin ve kadının çalışma hayatındaki konumunun vurgulanacağı, toplumsal farkındalığı artıracak proje ve uygulamaları destekler. Kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kız çocuklarının geleceği ile ilgili konularda aktif olarak yürüttüğü çalışmalar ile organizasyon içinde veya dışında gündem yönetimi yaparak farkındalığı artırır.

KOTON, çeşitli kadın örgütleri ve platformlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında başarılı kadın rol modellerin ön plana çıkarılmasını sağlar. Kadınların elde ettikleri başarıların organizasyon içinde veya dışında iletişim çalışmalarını yürütür. Kadınların birbirlerine ilham kaynağı olmasını amaçlar.

KOTON, kız çocuklarının uzun vadede iş hayatına kazandırılmasını amaçlayan projelere destek verir ve eğitim imkanı olmayan kız çocuklarına yönelik çalışmalara katkı sağlar.

KOTON, BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni (WEPs-Women Empowerment Principles) imzalayan öncü şirketler arasında yer almaktadır ve WEPs’in takipçisidir.