Türkiye'nin Öncü Moda ve Giyim Markası

Jean’in Gizemli Hikayesi

 

Jean ve Denim kelimeleri için ayrı iki hikaye bilinmektedir. Bunlarda ilki İtalya’dan Genes’nın yani Jean’in hikayesi ve diğeri Fransa’dan De Nimes’in yani Denim’in hikayesi…

Jean’in, İtalyan’nın Kuzeyinde Yer Alan Genes (İtalyanca Genoa) Şehrinin İsminden Geldiğine İnanılır

XVI. yüzyıl esnasında Genes, dünyanın diğer bölgelerinden pek çok tüccar ve ziyaretçinin ulaşım sağladığı Avrupa’nın en büyük ve en işlek limanıydı.

Aslında başlarda teknelerde ve gemilerdeki denizcilerin üniformalarından kullanılmak üzere ortaya çıkan kumaşın ünlendiği bölge tam da burasıydı.

Genes’den getirelen yün ve keten kumaşlar ile elde edilen bu kumaş: yoksullar için üretilmiş olan kalın yün ve rafine edilmiş bir malzeme türü olan pazen’in bir türüydü.

Genes = Jean olarak telaffuz ettiklerini duyurmuşlardı ve böylece jean ismi, yanlış telaffuzdan doğmuş oldu.

Aynı Şekilde Denim’in de Fransa’nın Güneyinde Yer Alan Nimes Şehrinin İsminden Geldiğinde Dair Bir İnanış Vardır

Nimes şehri, dimi dokumalarla örülmüş Serge De Nimes olarak adlandırılan bir kumaş türü ile ünlenmiştir. Bu noktada tarih denim kelimesinin Serge De Nimes kumaşından türetildiğinde; insanların zamanla dokumanın (dimi dokuma) tanımını yapmak için kullanılan Serge kelimesini atarak kelimeyi Denim (De+Nimes) olarak kullanmaya devam ettiklerine ilişkin bir bilgiye sahibiz.

Ancak Serge De Nimes pamuktan değil, yün ve ipekten elde edilmiştir.