Türkiye'nin Öncü Moda ve Giyim Markası

Antik Yunanda Refah Ve Modanın Etkisi

İnsanoğlu tarihte birçok süreçten geçmiştir. Bu süreçlerden özellikle sanayi devriminden sonra, günümüzde bilinen “ moda kavramı “zihinlerde yer etmeye başladı. Moda yaşanılan süreçte tüm toplumu etkileyen bir akım olarak adlandırılır.

Bu tanım eski çağlar için geçerli değildir. Çünkü o dönemlerde giyilen kıyafetlerin; topluluğun yaşadığı iklimle, bireylerin statüsüyle, dini olgularla ve kültürleri ile doğrudan etkileşimi vardır. Antik Çağda moda insanların ait oldukları sınıfa, cinsiyete, yaşlarına, medeni hallerine göre değişen giysi çeşitliliğidir.

Yazının bulunması ile birlikte Orta Çağa kadar geçen döneme Antik Çağ denir. Antik Çağ modası denildiğinde insanların aklına Mısır, Roma ve Yunan uygarlıkları gelir.

Antik Çağda Kullanılan Giysi Çeşitleri

Roma ve Yunan kıyafetleri biçim olarak birbirlerine daha yakındır. Ayrıca kıyafetlerinde bulundukları iklimin etkisi de görülmektedir. Giysiler genelde dikiş gerektirmeyen vücuda sarılarak ya da broş benzeri takılar ile tutturulmak suretiyle giyilmektedir. Çoğunlukla sağ kollarını rahat kullanmak amacıyla, sağ omuzlarını açıkta bırakmayı tercih etmişlerdir.

Antik Çağ döneminde çok tanrılı bir inanç sistemi hüküm sürmüştür. Ayrıca bu dönem giysilerinde dinin emrettiği renk ve ip türü özellikle kutsal seremonilerde kullanılmıştır.

Yunan uygarlığında uzun beyaz elbiseler zarafetin sembolü idi. Tanrı Apollon’un kutsal ağacı olarak kabul edilen defne ve barışın simgesi zeytin gibi ağaçların meyveleri ve çiçekleri takılarda dini semboller olarak kullanılmıştır.

Sınıfsal Ayrımların Kıyafetlere Olan Etkisi

Antik Çağda giyimde kullanılan kumaşın kalitesi, rengi; takıların zenginliği, elbisenin modeli sınıfsal statüyü belirleyen en büyük etkenlerdendi.

Yunan Uygarlığında da kıyafet şekli bir varlık ve konum göstergesi idi. Esnaf, çiftçi ve köle kesimi peştamala benzeyen kıyafetler giyerken; genç erkekler kısa tunik, yaşlı ve soylu erkekler ayak bileklerine kadar uzanan tunik giyerlerdi. Ayrıca yalınayak gezmek sofuluğun ya da fakirliğin işareti olarak sayılmıştır.

Ayrıca soylu kadınlar kıyafetlerinde parlak renkler ve süslü desenli kumaşlar kullanarak bulundukları sınıfa dikkat çekmişlerdir. Yani Antik Yunan uygarlığında, insanlar yaşadıkları refah düzeyini giysilerine yansıtmışlardır.

Günümüzde bu kadar keskin çizgiler kullanılmasa da kişiler kıyafetleri ile bulundukları toplumsal statü hakkında ipucu vermektedirler. Çoğu kişiye göre; tarihten günümüze kadar aynı yaklaşım devam etmekte olduğuna göre insanoğlunun ruhunda güçlü görünme isteği her zaman var olacaktır.