Türkiye'nin Öncü Moda ve Giyim Markası

Antik Çağdaki Modanın Belirgin Farkları

Antik Çağda Moda Nasıldı?

Moda hayatımızda binlerce yıldır var olan bir kavramdır. Giyinme ihtiyacı, insanoğlunun varoluşundan itibaren iklimsel koşullarla belirlenmiştir. İnsanlar antik çağda, hayvan derilerini ve kürklerini örtünerek, giyim için kullanmışlardır. Sümerler kalın kıyafetler seçerken Mısırlılar sıcak iklim sebebiyle ince kumaşları tercih etmişlerdir.

Yunan ve Romalıların kullandıkları giysi ve takılar incelendiğinde Mısır uygarlığıyla benzer biçimde dini ögelerin egemen olduğu görülmektedir. Bir tür korunma amacını yansıtan ve bununla birlikte toplumda medeni durumun, toplumsal konumun ve başarının bir göstergesi olarak kullanılan donatılar, doğa temalı kaynaklardan beslenerek simgesel bir değer ifade etmişlerdir. Roma dönemi giysileri toplumda toplumsal konum, cinsiyet ve medeni durum gibi bir dizi öge giysilerde renk ve biçim ögeleriyle görünür kılınmıştır.

Yunan Kültürü ve Antik Mısır Süslemeleri

Yunan kültürü, Mısır giysilerinin kurgulanma biçiminden pek fazla değişiklik göstermez. Yunan uygarlığından, aynı Mısır uygarlığında olduğu gibi sınıflı bir toplum yapısından ve köleci üretim sisteminden söz edilebilir. Mısır kıyafetleri uzun süre değişime uğramadan ayakta kalmayı başarmıştır. Antik Mısırda süslenmenin temel bir gereksinim olarak görüldüğünü söylemek hiç de yanlış olmaz.

Romalıların kıyafet biçemleri de Yunanlılara benzemektedir. Antik Çağ döneminde kullanılan giysiler toplumlar arasında kültürel bir dil oluşturmaktadır. Bu dönemde öncelikli amaç soğuktan korunmaktır. Her toplum kendi değerleriyle meydana getirdiği biçimleri, doğadan elde edilen kaynaklar ile birleştirerek her birine ayrı bir kültürel değer kazandırmıştır.

Modanın Tarihteki Yeri

Moda geleneklerin toplumların, büyüleyici aynası olmuştur. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Zaman içerisinde insanlığın gelişimi ile birlikte moda da gelişmiş ve değişmiştir. Moda ile ilgili tarihte ilk resimler, Mısır uygarlığındaki duvar resimlerinde görülmüştür. Aslında moda kavramı, insanoğlunun sadece örtünmekten çıkıp giyinmeye başladığı andan itibaren ortaya çıkmıştır. Moda her çağda sınıfsal bir vurgu içermiştir.

Antik Çağda Bilekliklerin Kullanımı

İnsanlar eski çağda dini, korunma, süs ve daha başka amaçlarla buldukları madenleri, taşları, ahşap, hayvan dişlerini ve daha birçok malzemeyi takı yapımında kullanmışlardır. Takılarla insanlar birçok amaca ve moda için hizmet etmeyi planlamışlardır. Küpeler ve bileklikler antik çağdan günümüze ulaşan takılardan bazılarıdır. Neticede insanların farklı tarihlerde yaşamış olmaları, farklı ırktan veya dilden olmaları insanların farklı milletlerle birleşmelerine de katkıda bulunmuştur.